Cercador
V2.44
  • La ciutat

Ets a:

Via pública


La missió de Via Pública es la de garantir el bon estat de les infraestructures municipals al carrer, es a dir: la xarxa de clavegueram el paviment dels carrers, la senyalització viària (horitzontal i vertical), les instal·lacions semafòriques, el mobiliari urbà, les àrees de jocs infantils, els espais lúdics per a gent gran i l’enllumenat públic; així mateix, gestiona els permisos d’ocupació i/o activitats a la via pública (terrasses, quioscos, cabines de telefònica, etc.) i els de les Cies. de Servei, amb la corresponent implantació i les seves incidències.

La finalitat és que els ciutadans puguin disposar d’un espai públic de qualitat per poder desenvolupar la seva vida quotidiana de la millor manera possible -en termes d’utilització dels carrers i les seves instal·lacions municipals- i de la realització d’activitats en la via pública.

Dins de la Regidoria de Via Pública està el Servei de Via Pública i Mobilitat que s’encarrega d’elaborar i executar els diferents contractes i les concessions, destinades a garantir el bon estat de la via pública, les instal·lacions de titularitat municipal, així com les xarxes d’instal·lacions.

El regidor responsable d’aquesta Àrea és en Daniel Gracia.
Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat