Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

TributsBenvinguts al Portal de tributs.

Aquí trobareu eines i informació per facilitar-vos la gestió dels vostres pagaments dels impostos i taxes municipals.


IMPORTANT
: S'ha modificat el termini de pagament de diferents tributs, per tal de reduir l'impacte econòmic del COVID-19 a la ciutat.

Per aquest motiu, i de forma excepcional, es recomana la consulta del Calendari del Contribuent dels tributs que tingueu que pagar.

Actualment la modificació afecta al pagament de les taxes de cementiris, guals, reserves d'aparcament i quioscs, a l' Impost sobre vehicles, a l'Impost sobre béns immobles i al Preu públic de recollida de residus.

En quant a les taxes per ocupació de via pública amb taules i cadires i la primera fracció de la taxa de mercat setmanal i encants, s'ha suspès el pagament fins a la finalització del període de vigència de l'estat d'alarma.


Informació general sobre els tributs

Calendari del contribuent

Pagament de tributs

Pagament de sancions (multes)