Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Gent GranEl Servei de Gent Gran i Envelliment Actiu que depèn de l’Àrea de Gent Gran i Cooperació té l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu com acció global i integral a nivell de ciutat.

El Servei de Gent Gran treballa per a la promoció de l’envelliment actiu i la dinamització de les entitats i col·lectius de les persones grans del municipi. Les seves línies d’actuació són les següents:

•Reconèixer l’experiència i la important contribució social de les persones grans a la societat.

•Treballar per la independència, autonomia i capacitat de les persones grans.

•Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de l’envelliment actiu.

•Promoure una ciutat inclusiva per a totes les edats, fomentant les accions intergeneracionals.

Els espais per impulsar accions i projectes específics per les persones grans són els casals de la gent gran, que són equipaments de proximitat orientats a l’acolliment, l’esbarjo, la formació i la convivència. Tenen com a finalitat promoure el benestar i també la participació de les persones grans com a membres actius de la societat.

També, a nivell de ciutat, comptem amb entitats del tercer sector i entitats ciutadanes en el marc de les persones grans amb una important contribució al benestar de les persones grans

La Gent Gran a Badalona

La gent gran de Badalona, és a dir les persones de més de 65 anys, representen actualment el 18,62% de la població de la ciutat.

En total son 40.565 persones. D’aquestes el percentatge de dones és superior al d’homes. Les dones de fins a 85 anys representen el 56,87% del total de la seva franja i les de més de 85 anys corresponen al 67,82% de la seva.

L’índex de envelliment de les persones de més de 65 anys es de 116,3, estem dintre dels paràmetres de ciutats similars a Badalona, són ciutats amb difícils equilibris en termes d'envelliment i amb diferencies segons el barri i/o districte.


Comparteix