Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Renúncia del regidor Daniel Paños del Grup municipal del Partit Popular

Comparteix


25/09/2019, 0:00h. - cartipàsple

En el decurs de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrada el dimarts 24 de setembre de 2019 s’ha pres coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Daniel Paños Molina a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona, del què va prendre possessió en la sessió constitutiva de la Corporació el dia 15 de juny de 2019, per haver estat proclamat electe amb la candidatura presentada pel Partit Popular de Catalunya.

Badalona, 25 de setembre de 2019