Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


30/01/2019, 0:00h. - plefinances

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de gener

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova definitivament el pressupost municipal de 2019 que creix un 9,2% i se situa en 174,7 milions d’euros

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2019 i la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

La proposta del pressupost per a l’exercici de 2019 augmenta 14,6 milions d’euros en relació al pressupost de 2018. El nou pressupost creix un 9,2% i se situa en 174,7 milions d’euros.

El Govern, dins dels acords amb diversos grups municipals, ha pres el compromís d’incloure diverses modificacions al Pressupost, les quals s’hauran de portar per al seu debat, i si s’escau aprovació, a propers plens de l’Ajuntament.

109 noves contractacions, entre elles, 27 agents més de la Guàrdia Urbana

El capítol 1, sobre despeses en personal, augmenta prop d’un 12%, fins arribar als 55 milions d’euros. Durant el proper exercici es preveu cobrir les vacants d’oferta pública de 2016, 2017 i 2018 al 100%. També es preveu cobrir un total de 27 noves places d’agents de la Guàrdia Urbana. Amb l’objectiu de millorar els serveis públics s’ha previst la incorporació de 24 treballadors i treballadores al Departament de Serveis Socials. Tota aquesta oferta pública suma un total de 109 contractacions noves.

La compra de béns i contractació de serveis creix un 15%

El capítol 2, destinat a les despeses corrents de béns i serveis, augmenta un 15% respecte al 2018 i se situa en 67,4 milions.

Algunes de les partides que creixeran seran les següents:

- Neteja i manteniment: s’incrementa el pressupost en 2.050.000€. Inclou partides dedicades a la neteja i al manteniment d’espais públics, parcs i jardins, fonts, podes d’arbres, així com equipaments educatius i culturals. Addicionalment es contempla la creació d’una nova brigada especial de manteniment per a actuacions ràpides per un import de 230.000 €.

- Planificació esportiva: la dotació econòmica s’incrementa en un 47,5% dedicada al manteniment de les instal·lacions esportives de la ciutat.

- Guàrdia Urbana i Protecció Civil: la dotació creix un 13% en el cas de Guàrdia Urbana i un 18% en el cas de Protecció Civil. S’inclou una partida destinada a la reactivació de Voluntaris Badalona de 15.000 euros.

- Departament d’Acció i Promoció Social: es tracta d’una de les novetats més importants que incorpora aquest pressupost ja que es dota de més d’1 milió d’euros, amb un augment del 730% (la partida anterior era de 130.000 €). Aquests diners es destinaran als Serveis Residencials d’Estada Limitada (abans SARU) per fer un gran acord amb operadores per a la recerca d’habitatge en casos d’emergència i al Servei d’Intervenció Socioeducativa (abans SAI) per a nois i noies en exclusió social i per la pobresa infantil.

- El Servei d’igualtat: incrementa la seva partida en un 28% per invertir en prevenció, serveis d’informació i punts liles, entre d’altres.

- Planificació educativa: la partida augmenta en 193.000 euros, per contractar activitats extraescolars, un programa de formació de famílies, promoció i suport a activitats escolars, programes de Patis oberts i Fira de l’Ensenyament. De manera addicional, es contempla una aportació a les escoles bressol de 250.000 euros (un 20% més que al 2018) destinat a la tarifació social.

- Departament d’Acció Cultural: la dotació augmenta en uns 400.000 euros destinats a la promoció cultural de la ciutat, activitats de caire cultural i festes populars.

- Programes d’Ocupació: són els primers pressupostos que integren el Servei d’ocupació dins de l’estructura de l’Ajuntament i per tant, la partida dedicada al Departament d’Ocupació i als programes d’ocupació suma 1,1 milions d’euros.

- Participació ciutadana: l’objectiu és que cada Associació de Veïns rebi 500 euros més en subvencions. A més, es treballarà en un conveni amb la FAVB de 10.000 euros.

Creixement de les transferències a organismes municipals:

Hi destaquen les següents:

- La dotació a Badalona Serveis Assistencials (BSA) augmenta 1,3 milions (un 25% més respecte al 2018) per afrontar el servei d’atenció domiciliària i el servei de teleassistència, i per acabar amb les llistes d’espera del servei de neteja a domicili.

- El nou pressupost dotarà de 200.000 euros més (un 50% més respecte 2018) al Consorci Badalona Sud.

- La partida a Badalona Cultura augmenta un 39%, destinat a programació cultural.

- S’afegiran 100.000 euros (un 27%) més a Reactivació Badalona (Rebasa) per a plans de modernització de polígons.

- La partida a l’Institut Municipal de Serveis Personals (IMPS) augmenta en 350.000 euros.

Altres transferències destacades:

- La dotació per a Targeta Rosa de transport per a majors de 60 anys: es destinen 60.000 € més que en l’anterior pressupost.

- En ajudes al lloguer es destinaran un total de 352.000 €.

- La dotació a l’Oficina Local d’Habitatge: augmenta de 197.000 als 250.000 euros.

7 milions d’euros per al Pressupost d’inversions

El pressupost d’Inversions destina un total de 7 milions d’euros per a la millora dels serveis que presta la Guàrdia Urbana, la rehabilitació de centres escolars, la remodelació del passeig Marítim i la redacció de projectes executius principalment.

Millores a la Guàrdia Urbana. La policia del segle XXI: 1.400.000 €

- Càmeres de videovigilància (18 unitats): 500.000 €

- Càmeres subjectives d’agents (100 unitats): 60.000 €

- Punts vermells vigilància semàfors (7 unitats): 490.000 €

- Smartphones i impressores per als agents: 100.000 €

- Sistema de seguretat policial a la Comissaria: 150.000 €

- Sala de control: 100.000 €

Rehabilitació d’escoles: 400.000 €

Remodelació del passeig Marítim: 2.000.000 €

Redacció de projectes executius: 1.000.000 €

- Remodelació de la plaça del Gran Sol

- Remodelació de la plaça de la Pipa

- 3 escoles bressol als barris de Progrés, Canyadó i Llefià

- Un nou equipament poliesportiu al barri del Manresà

- Una piscina recreativa al barri de Pomar

- Creació d’un centre de dia al Mercat del Sol del barri de Llefià

- Projecte de rehabilitació integral de la masia de Ca l’Andal

- Cobriment de la pista descoberta del complex esportiu de Can Cabanyes

- Remodelació de la plaça Josep Tarradellas

- Una nova biblioteca pública al recinte de l’Escorxador

- Construcció d’un equipament residencial per atendre emergències socials a l’antiga caserna de bombers del barri de Sant Roc

Semàfor cruïlla Ronda de Sant Antoni de Llefià amb Av. Amèrica: 100.000 €

L’aprovació definitiva del Pressupost General ha comptat amb els vots favorables del grup municipal del PSC, el regidor d’Units per Avançar, el grup Guanyem Badalona en Comú, el grup d’ERC-Avancem MES, el grup d’ICV-EUiA i la regidora no adscrita. Els grups municipals del PP, de Ciutadans i el regidor del Partit Demòcrata s’han abstingut.

Moció en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Rebutjar l’ús partidista dels incidents provocats per raons de pobresa energètica i la criminalització de les persones que per raons econòmiques no poden accedir a un habitatge digne de manera regular.

2. Destinar una partida pressupostària municipal a subvencionar la millora de les instal·lacions elèctriques, així com per donar d’alta el subministrament i el comptador en els casos en què calgui regularitzar la situació.

3. Assegurar el desenvolupament del programa Bloc A Bloc, per assessorar i acompanyar les comunitats de veïns i les famílies en matèria d’habitatge i subministrament energètic entre altres objectius.

4. Exigir a les companyies elèctriques la implementació de comptadors socials com a mesura que garanteix la seguretat de les instal·lacions i el control del consum, a més d’altres beneficis socials.

5. Exigir el correcte manteniment de la xarxa elèctrica per part de les companyies subministradores que en tenen la responsabilitat.

6. Seguir participant com a Ajuntament en tots els fòrums i grups de treball amb altres ajuntaments i entitats supramunicipals que tinguin com a objectiu la discussió sobre la gestió dels deutes generats per la pobresa energètica.

7. Reobrir de manera immediata el servei Badalona Eficient i reactivar les campanyes d’assessorament energètic, a més d’informar la població sobre els seus drets energètics

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem MES, ICV-EUiA, PSC, el regidor d’Units per Avançar i la regidora no adscrita. El grup municipal del Partit Popular ha votat en contra i s’han abstingut el Partit Demòcrata i Ciutadans.

Moció per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya 1-11

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya 1-11.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Que el Govern de Badalona prengui les mesures al seu abast a través del servei d’urbanisme pel compliment d’allà establert a la llicència d’obres que el propi ajuntament va concedir.

SEGON.- Que el Govern de Badalona faci servir tots els instruments coercitius i sancionadors perquè el constructor restableixi la legalitat i la seguretat de la finca.

TERCER.- Que el Govern de Badalona posi a disposició dels veïns els serveis i assessorament jurídic per reclamar les deficiències en quant a la qualitat dels acabats dels habitatges.

QUART.- Comunicar aquesta moció a la totalitat de veïns afectats, Consell Comarcal, REGESA i la empresa constructora en qüestió responsable de l’edificació.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals PSC, el regidor d’Units per Avançar, la regidora no adscrita i els grups municipals de Ciutadans, ICV-EUiA, ERC-Avancem MES, Guanyem Badalona i el Partit Popular i amb l’abstenció del regidor del Partit Demòcrata.

Moció de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

La moció proposa els següents acords:

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de la superioritat de l'home sobre la dona.

2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.

3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.

4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el problema.

5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders públics.

La moció s’ha aprovat per unanimitat dels grups municipals.

Moció per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al gobierno municipal a la elaboración de un informe referente a los puntos negros de la ciudad de Badalona para el conocimiento de la ciudadanía.

2. Instar al gobierno municipal que tras la detección de aquellos punto negros de la ciudad, realice las actuaciones pertinentes para su erradicación.

3. Instar al gobierno municipal a la mejora de visibilidad, señalización o infraestructura de aquellos puntos negros investigados por la Guardia Urbana en caso de accidente.

4. Trasladar los acuerdos de esta moción a los Sindicatos de policía del Ayuntamiento de Badalona , a la Generalitat de Catalunya y al Ministerio del Interior.

La moció s’ha aprovat per unanimitat dels grups municipals.

Moció de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció de suport a Proactiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona.

La moció proposa els següents acords:

1. Donar suport a l’entitat badalonina Proactiva Open Arms en uns moments tan difícils.

2. Instar al Govern espanyol que ordeni a la Capitania Marítima deixar en llibertat el vaixell bloquejat al Port de Barcelona perquè pugui continuar realitzant la seva tasca amb la valentia i determinació amb que l’ha dut a terme fins ara.

3. Instar a les institucions supramunicipals que es posicionin donant recolzament a Proactiva Open Arms i emprenguin accions en la seva defensa davant on calgui.

4. Comunicar aquests acords a l’ONG Proactiva OpenArms, a Capitania Marítima del Port de Barcelona i al Govern d’Espanya.

La moció s’ha aprovat per unanimitat dels grups municipals.

Moció per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança “Educació 360 – educació a temps complet”

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança “Educació 360 – educació a temps complet”.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’Aliança “Educació 360-Educació a temps complet”, impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, de la qual formen part centres educatius, entitats, ajuntaments i agents interessats en la millora de l’educació a Catalunya.

Segon.- Aprovar el manifest de convocatòria, que sota el títol de "Més i millors oportunitats educatives per a tothom" estableix els següents principis compartits:

1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana.

A l’escola i a l’institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. A l’esplai o al cau i quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. “Educació360. Educació a temps complet” proposa una perspectiva global de l’educació, que tingui en compte que s’aprèn i s’educa arreu.

2. S’eduquen en tots els seus temps. Al llarg de la vida

El temps no lectiu dins l’escola representa més d’una tercera part de la jornada. Les vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l’infant. Els caps de setmana tenen un munt de possibilitats.

“Educació360. Educació a temps complet” afirma que si situem l’infant i el jove al centre del procés educatiu ens n’hem d’ocupar de tots els seus temps vitals.

3. Les oportunitats educatives d’arreu són cabdals en l’itinerari personal.

La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives, més enllà del temps lectiu, són decisives en la formació i l’itinerari vital i professional de les persones. “Educació360. Educació a temps complet” proposa ajudar-les a fer un recorregut de forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna.

4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges.

Educació i aprenentatges estan fragmentats, hi ha massa separació entre la vida i els aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. “Educació360. Educació a temps complet” vol assolir un doble repte: que els espais no lectius de l’escola i l’institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s’aprèn fora dels centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat.

5. L’equitat és el principal repte en l’accés a les noves oportunitats educatives

No tothom té les mateixes possibilitats d’accés a aquestes oportunitats educatives, ja sigui per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l’espai de desigualtat per excel·lència. “Educació360. Educació a temps complet” aposta per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats en els espais i l’educació no formal.

6. Convertir l’educació dels espais i temps no lectius en política pública

L’àmbit local és l’espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació dels actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. “Educació360. Educació a temps complet” proposa, més enllà de les bones experiències, que la política educativa transcendeixi l’ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats per a tothom.

7. El canvi educatiu ha d’incorporar la mirada de l’Educació360.

Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix els aprenentatges d’arreu i connecta l’educació, l’escola, les famílies i la comunitat. “Educació360. Educació a temps complet”, aporta una mirada global i inclusiva, que demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa.

Tercer.-Aprovar els següents compromisos que es deriven de l’adhesió a l’Aliança “Educació 360. Educació a temps complet”:

1. Considerar l’interès superior de l’infant, reflectit a l’article 3 de la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant i l’article 40.3 de l’Estatut de Catalunya, per davant de qualsevol altre criteri a l’hora de dissenyar, implementar, dinamitzar, intervenir, gestionar i avaluar qualsevol activitat. Vetllar pel desenvolupament integral (motriu, afectiu, cognitiu i social) dels infants i adolescents fomentant valors de respecte, solidaritat, sostenibilitat.

2. Identificar-se com un agent que garanteix el respecte i la promoció dels Drets de l’Infant recollits a la Convenció Internacional sobre els Drets de l’Infant, la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) i la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i adolescència (14/2010).

3. Contribuir a la igualtat d’oportunitats i l’equitat recollida en l’accés a les activitats educatives i de lleure recollides als articles 29 i 41 de lea LEC (12/2009) i al 57 de la Llei d’infància (14/2010).

4. Tenir vocació de servei públic. Ha d’oferir accés universal a l’activitat sense discriminació, amb estratègies d’inclusió, integració i amb vocació de millora del seu entorn.

5. Vetllar per tal que les propostes tinguin vocació d’aliniament amb el projecte educatiu territorial i al projecte educatiu de centre, si s’escau.

6. Fomentar el desenvolupament de competències necessàries per a l’èxit educatiu dels infants i joves. Desenvolupar les intel·ligències múltiples, cercant la personalització de l’aprenentatge. Promoure propostes complementàries i en coherència amb els altres entorns educatius de l’infant i espais on pugui significar els seus aprenentatges.

7. Oferir activitats de qualitat realitzant propostes adequades als infants i joves a les que va destinada la seva activitat i que incorporin la innovació com a pràctica habitual.

8. Incorporar processos de planificació, seguiment i avaluació de la programació i la millora continua com a part del seu procediment habitual.

9. Els professionals, treballadors i voluntaris, que realitzen les activitats, més enllà de la seva especialització en l’activitat han de tenir intencionalitat educativa, no només expertesa en la matèria.

10. Incorporar la dimensió comunitària i de vinculació amb el territori, amb vocació de treball en xarxa.

11. Promoure el treball de col·laboració amb altres agents del territori, corresponsabilitzant-se i coliderant les iniciatives, que de forma conjunta es dissenyin per a la millora de l’èxit educatiu i de les oportunitats educatives dels infants i joves.

Quart.-Promoure el desenvolupament de projectes i/o experiències “d’Educació 360. Educació a Temps Complet”, dins del territori del municipi i fer valdre les experiències ja existents.

Cinquè.- Informar d’aquests acords a la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i al Consell Escolar Municipal.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de la regidora no adscrita i dels grups municipals d’ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ERC-Avancem MES, PSC, Guanyem Badalona i PP, amb l’abstenció de Ciutadans.

Moció per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona al Pacte contra la segregació escolar que està impulsant el Síndic de Greuges de Catalunya, amb la col·laboració del Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de la comunitat educativa.

Segon.- La voluntat de signar el Pacte contra la segregació escolar durant el primer trimestre de l’any 2019.

Tercer.- Assumir que aquesta adhesió comporta col·laborar en l’aplicació del Pacte, fonamentalment en el descrits de l’apartat 5:

Protocol d'actuació davant d'indicis d'irregularitat en el procés d'admissió d'alumnat

1. Garantir la revisió per part dels centres de la documentació presentada per les famílies per al·legar els criteris de prioritat, a fi que s'ajusti als requeriments previstos en la normativa.

2. Establir pautes de coordinació entre ajuntaments i Departament d'Educació per garantir la comprovació diligent de les denúncies de frau en l'al·legació del criteri de proximitat.

3. Comprovar diligentment en el cas dels ajuntaments la residència real dels alumnes dels quals hi hagi indicis d'haver comès irregularitat en l'al·legació del criteri de prioritat, i donar-los de baixa d'ofici per inscripció indeguda en el padró en cas d'irregularitat.

4. Establir entre ajuntaments i Departament d'Educació un procediment per combatre les irregularitats per part d'alumnat que es dona de baixa voluntària del domicili padronal al·legat just després del procés ordinari de preinscripció escolar, el qual l'ajuntament no pot donar de baixa d'ofici del padró per inscripció indeguda.

5. Invalidar el dret de prioritat a la plaça escolar als alumnes que hagin comès frau en l'al·legació dels criteris de prioritat, si convé de cara al curs següent, tal com preveu la resolució que desplega el decret d'admissió d'alumnat.

6. Incoar els expedients informatius que escaiguin i les mesures disciplinàries o sancionadores corresponents als centres públics i privats que cometin irregularitats en l'admissió.

Quart.- Informar d’aquests acords al Síndic de Greuges per l’adhesió del Pacte contra la segregació escolar.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de la regidora no adscrita i dels grups municipals de Ciutadans, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ERC-Avancem MES,.PSC, Guanyem Badalona i el vot contrari del PP.

Moció per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Convocar de forma extraordinària i urgent la comissió de redacció i seguiment del Pla d’Igualtat per desencallar la seva implementació a l’Ajuntament de Badalona i la seva aplicació en els termes necessaris.

SEGON.- Contestar, tal i com marca la Llei reguladora de les bases del Règim Local i el Reglament Orgànic Municipal, a les preguntes i sol·licituds del nostre Grup Municipal adreçades al govern municipal.

TERCER.- Modificar la intranet i la Plataforma digital de la Generalitat de Catalunya actualitzant-les amb el Pla d’Igualtat que es va aprovar al passat Ple de desembre de 2017.

QUART.- Exigir al govern municipal la presentació al proper Ple municipal d’una declaració institucional en favor de la igualtat entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Badalona.

CINQUÈ.- Comunicar el resultat d’aquesta moció la Delegació del Govern a Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, a les vocalies de Dona de les AVV i la FAVB, a totes les seccions sindicals de l’Ajuntament de Badalona, al Comitè d’Empresa i la Junta de Personal de l’Ajuntament de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, Units per Avançar i Ciutadans i les abstencions de Guanyem Badalona, ERC- Avancem MES, Partit Demòcrata, ICV-EUiA i la regidora no adscrita.

Moció per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de gener una moció per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions).

La moció proposa els següents acords:

Primer.- EXPRESSAR la voluntat de seguir treballant, en el marc del Consorci del Besòs en la definició d’una estratègia d´acció compartida i consensuada entre els cinc municipis que pertanyen a l’Eix Besòs, en l’àmbit social i, especialment, en matèria d’acompanyament de persones en situacions d’alta vulnerabilitat residencial del Besòs.

Segon.- PRESENTAR amb caràcter d’entitat representant el “Projecte d’acompanyament a persones en situació d’alta vulnerabilitat residencial al Besòs” a la quarta convocatòria de la UIA (Urban Innovative Actions) realitzada per la Comissió Europea que finalitza el 31 de gener de 2019.

Tercer.- DONAR TRASLLAT d’aquests acords al Consorci del Besòs, a la resta dels ajuntaments que formen part del consorci (Sant Adrià de Besòs, Montcada i Reixach, Santa Coloma de Gramenet i Barcelona), i també a les entitats del tercer sector compromeses en el projecte com delivery partners (Fundació Formació i Treball, Obra Hospitalària Sant Joan de Déu i Càrites Barcelona).

Quart.- Aquesta autoritat urbana principal com es l’Ajuntament de Badalona signaria el contracte de la subvenció en nom de tots els socis ja que representa a tots els socis del projecte davant les autoritats UIA.

La moció s’ha aprovat per unanimitat dels grups municipals.

Badalona, 30 de gener de 2019