Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon d'Actuació número 3 del carrer de Sant Bru

Comparteix


19/12/2018, 0:00h. - pleurbanisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 18 de desembre la Modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon d'Actuació núm. 3 del carrer de Sant Bru.

La present Modificació del PGM es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions dels sistemes viari de vianants i de parcs i jardins urbans i de la zona de nucli antic, que permeti resituar la posició i redefinir l’ordenació volumètrica de la zona de nucli antic mantenint l’edificabilitat de 4.385,50 m2 prevista al planejament vigent, millorant la seva relació amb l’espai lliure públic del parc de Ca l’Arnús.

Es proposa un ajust de les qualificacions que permeti resituar l’edificació de la Unitat de projecte UP2 adossada als patis del les finques amb front al carrer de Sant Bru 189, 191-193, 195 i 195 BIS, amb façana al carrer de nova creació i al parc de Ca l’Arnús. La nova proposta situa l’edificació de la unitat de projecte UP2 adossada a la mitgera i al pati de la finca amb front al carrer de Sant Bru 195 BIS, amb façana al carrer de Sant Bru i al parc de Ca l’Arnús. Aquest ajust comporta una redefinició del sistema d’espais lliures, amb un espai destinat a sistema de parcs i jardins urbans de caràcter local, amb front al carrer de Sant Bru i a les façanes de les noves edificacions que tanquen les illes situades a banda i banda de l’accés al parc i un espai destinat a sistema de parcs i jardins urbans de caràcter metropolità, que s’incorpora al recinte del parc de Ca l’Arnús.

L’alçada màxima de les edificacions de la unitat de projecte UP1 és de planta baixa i més dues plantes pis, amb un cos de planta baixa amb front al carrer de Sant Bru, colindant conjunt de cases del carrer de Sant Bru del 229 al 257, inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, mentre que l’alçada màxima de les edificacions de la unitat de projecte UP2 és de planta baixa i més dues plantes pis. Amb aquest planejament s’actua en les dues vessants, la pública i la privada: amb l’ordenació es fixen unes pautes volumètriques per edificar el sostre destinat a habitatge definit al planejament vigent i es millora la conservació i protecció dels valors artístics, històrics i arquitectònics de l’accés al parc de Ca l’Arnús, inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, ampliant en 876 m² la superfície destinada a sistema d’espais lliures públics.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, Partit Demòcrata i Units per Avançar, Ciutadans i la regidora no adscrita. El grup municipal del PP s’ha abstingut.


Badalona, 19 de desembre de 2018