Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Moció de defensa del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut

Comparteix


29/11/2018, 0:00h. - sanitat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de novembre una moció de defensa del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el Departament de Salut de La Generalitat de Catalunya:

a) Apostar per l’atenció primària i comunitària, augmentant el pressupost destinat a l'atenció primària que s'ha de situar en el 25%. Amb aquests recursos es pot plantejar la reobertura de serveis tancats o amb reducció d’horari d’atenció i garantir una dotació suficient de centres d'atenció primària, atenció continuada i urgències en tot el territori i desenvolupar totes les tasques de prevenció, assistència i rehabilitació que són de la seva competència. Algunes d'aquestes tasques que actualment es porten a terme en hospitals o altres serveis han de passar a ser exercides per l'atenció primària, tant en les consultes com als domicilis i a la comunitat.

b) Fer una revisió de la ràtio de professional (personal sanitari i no sanitari) per habitant en funció de l'edat de la població, morbiditat, indicadors socioeconòmics i dispersió del territori.

c) La recuperació del personal dels Equips d'Atenció Primària (EAPs) perduts des del 2011 fins a arribar a la dotació estable suficient per cobrir el 100% de les seves necessitats habituals (incloent-hi vacances, formació, conciliació personal i familiar, permisos i baixes laborals).

d) Traspassar capacitat de gestió, de decisió a l'atenció primària i donar-li el lideratge de qualsevol projecte de guia, consens, protocols i codis d’actuació en situacions específiques, i d’interlocució amb el territori . Una mesura inicial és que sigui l'atenció primària qui gestioni les llistes d'espera tant de proves complementàries com de primeres visites de consultes externes.

e) Fer que els serveis d'atenció primària siguin accessibles i suficients per fer de porta d'entrada al sistema en totes les situacions perquè són els qui tenen una visió global de les persones i dels seus problemes de salut i qui millor poden orientar sobre el tipus de servei que necessiten en cada moment.

f) Dotar d'autonomia de gestió i de lideratge els EAPs perquè (amb uns objectius i pressupost pactats prèviament) puguin prestar amb més qualitat i proximitat els serveis d’atenció a la ciutadania i a la comunitat. Els EAP han de negociar i fixar els seus objectius, que han de respondre a criteris clínics i ètics per sobre dels criteris econòmics. Han de retre comptes dels resultats i de la utilització del pressupost assignat i tenir plena autonomia per decidir com organitzen el seu treball.

g) Impulsar la formació, la recerca i la innovació amb la participació dels professionals, les xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de la sanitat.

2. Traslladar els presents acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Parlament de Catalunya, els sindicats Metges de Catalunya i a la resta dels sindicats convocants, Dempeus per la Salut Pública i les entitats municipalistes de Catalunya i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB).

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 28 de novembre de 2018