Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits 1, 3, 4 i 6 vinculats a Can Colomer i en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà

Comparteix


29/11/2018, 0:00h. - urbanismeple

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat inicialment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de novembre el dictamen relatiu a la modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits 1, 3, 4 i 6 vinculats a Can Colomer i el dictamen relatiu a la modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà.

L’aprovació d’aquests dos dictàmens permetrà treure pressió urbanitzadora a Can Colomer i preservar aquesta zona a tocar de la urbanització del Mas Ram que està en contacte amb la Serralada de Marina. Es distribuirà l’edificabilitat prevista inicialment en aquest espai per altres sis àmbits de la ciutat on hi ha sòl edificable.

Les modificacions proposades al Pla General Metropolità corresponen a un procés de tramitació urbanística posat en marxa a l’inici de la dècada del 2000 que va quedar determinat en la “Modificació del Pla General Metropolità del sector de Can Colomer i entorn (MPGMCC)”, aprovat el 17 de novembre de 2006 on es proposava el trasllat del sòl urbanitzable allà on quedaven espais per edificar i, d’aquesta manera, aconseguir uns grans espais de cessió pública propers a les rieres de Pomar i de la Buada.

Les modificacions preveuen la construcció de 771 habitatges, distribuïts en diferents barris de la ciutat, que milloraran l’entorn d’aquestes zones amb el desenvolupament de zones verdes. Cal destacar que 341 d’aquests habitatges tindran la qualificació de protegits, és a dir, que el seu preu serà limitat i per sota del preu de mercat.

A l’àmbit de Can Colomer es preveu la construcció de 130 habitatges, de caràcter unifamiliar, just a tocar del passeig del Tarongers.

Amb aquesta modificació del Pla General Metropolità es detallen els 4 àmbits on es redistribueix el sostre edificable que s’allibera de l’àmbit de Can Colomer. Així mateix, s’estableixen les obres d’urbanització obligatòries per poder formar les parcel·les i alhora aportar millores a l’entorn, creant zones verdes i nous vials, que permetin el millor encaix amb la trama urbana.

Distribució d’habitatges:

- Àmbit 1 - Av. de la Cerdanya, 241.

- Àmbit 3 - Molí de la Torre, 80.

- Àmbit 4 - Rotonda de l’Alguer, 90.

- Àmbit 6 – Baldomer Solà, 65.

Amb la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà no es construiran cap dels 40 habitatges previstos a l’àmbit del Turó de l’Enric i es restitueix com a sòl de titularitat pública. Aquest sostre edificable es trasllada a l’àmbit 5 de Montigalà, on s’edificaran 295 habitatges en el sòl previst, al qual s’ha afegit part d’una zona abans qualificada com a comercial

El còmput de sostre total que ordenada l’actuació en l’àmbit 5, de Montigalà és de 34.115 m2, essent 18.944 m2 de sostre per a habitatge lliure, 10.371 m2 per a habitatge de protecció pública, per a un total de 295 habitatges

Els dictàmens s’han aprovat amb els vots favorables del PSC, PP, Guanyem Badalona en Comú, ERC, Partit Demòcrata i Units per Avançar, ICV-EUiA i Ciutadans. La regidora no adscrita s’ha abstingut

Badalona, 28 de novembre de 2018