Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El Ple avança en la tramitació que permetrà la construcció de 30 nous habitatges per reallotjar els residents afectats per l’ARE de Sant Crist

Comparteix


06/11/2018, 0:00h. - pleurbanisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 d’octubre de 2018 declarar la caducitat del dret de reversió que grava les finques de titularitat municipal situades al passatge Fortuny al barri de Sant Crist. En aquest espai es preveu la construcció d’un edifici amb uns 30 habitatges que permetrà reallotjar els residents afectats per l’ARE (Àrea Residencial Estratègica) de Sant Crist, una vegada les finques de titularitat municipal constin inscrites al Registre de la Propietat lliures de càrregues i gravàmens.

L’any 1984 l’Ajuntament va expropiar als Srs. Cañellas Comas, Comas Busquets, Méndez Aparicio i Vilarnau Comas les finques situades al final del carrer Casas i Amigó enfront del passatge Fortuny i carrer Montserrat, per estar qualificada de zona verda, vials i equipament assistencial pel Pla Especial de Reforma Interior del Sant Crist.

Per acord del Govern de la Generalitat en data 22 de juny de 2004 es va aprovar la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Coll i Pujol i les vores de Sant Crist (DOGC 17/10/04) la qual qualifica la finca expropiada per l’Ajuntament als Srs. Cañellas Comas, Comas Busquets, Méndez Aparicio i Vilarnau Comas de zona subjecta a ordenació volumètrica (clau 18).

L’aprovació del nou planejament suposa la desaparició de l’afectació que va motivar l’expropiació de les finques, tenint dret els propietaris originaris a sol·licitar la reversió dels terrenys a favor seu.

Havent-se tramitat el corresponent expedient administratiu, els propietaris originaris no han exercit el seu dret a recobrar la titularitat de la finca dins els terminis legalment establerts, motiu pel qual es proposa a l’adopció pel Ple de l’acord de declarar la caducitat del dret de reversió que grava les finques de titularitat municipal per tal que aquestes constin inscrites al Registre de la Propietat lliures de càrregues i gravàmens.

La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la regidora no adscrita i els grups municipals de Ciutadans, ICV-EUiA, PDiU, ERC-Avancem-MES, Socialista i Partit Popular i l’abstenció del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 31 d’octubre de 2018