Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Moció per demanar la redacció d’una llei de regulació dels habitatges d’us turístic

Comparteix


07/31/2018 10:00 PM - urbanismeturismeple

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció per demanar la redacció d’una llei de regulació dels habitatges d’us turístic.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar al Govern de la Generalitat a aprovar un projecte de Llei de Regulació d’Habitatges Turístics (HUT) i presentar-lo al Parlament de Catalunya.

2. Demanem que aquest projecte hauria de contenir les previsions oportunes que permetin la participació activa dels governs locals en la regulació d’aquesta activitat dins l’àmbit territorial de cada municipi, de manera que es garanteixi l’autonomia local i el legítim exercici de competències locals pròpies.

3. Traslladar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya per tal que sigui difosa entre els ens locals associats a fi i efecte que, si ho creuen convenient, s’hi adhereixin, i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el Grup Municipal del PP que s’ha abstingut.

Badalona, 1 d’agost de 2018