Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Moció per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència

Comparteix


07/31/2018 10:00 PM - medi ambientculturaple

Moció per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol una moció, amb una esmena incorporada, per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència evitar.

La moció proposa els següents acords:

1. Solicitar formalmente al Área Metropolitana de Barcelona que el Parque del Turó del Caritg sea reconocido como parque metropolitano y si existen recursos en el AMB no utilizados o disponibles realizar una actuación integral de carácter urgente que permita recuperar este espacio vital para Badalona y otras ciudades del Barcelonés Nord.

2. Informar a las asociaciones de vecinos de los distritos II, IV y V de la ciudad, a los grupos políticos y los responsables del AMB, y de los municipios de Sta. Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besos.

El Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú fa una esmena a la moció que textualment diu:

Afegir després del primer acord:

2. Instar al govern local a redactar un projecte de museïtzació del Turó Caritg, coordinat per la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona i demanar el suport del Museu de Badalona i del Memorial Democràtic de la Generalitat, per recordar el passat militar del Parc i de defensa civil de les bombes feixistes que van caure sobre Badalona. Aquest nou espai hauria de poder integrar-se a la ‘Xarxa d'Espais de Memòria’ gestionada per la Generalitat.

3. Instal·lar a un lloc visible del Parc un monument en memòria i homenatge a les 130 víctimes mortals de Badalona que van morir sota les bombes feixistes de l'aviació italiana entre març del 1937 i final del 1938; concretant i complint així a la moció pel 80è aniversari de l'inici dels bombardejos per part de l'aviació italiana a Badalona aprovada durant la sessió plenària del dimarts 28 de març de 2017.

Afegir al acord 2 de l'actual moció:

2. Informar a... "a la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona, el Memorial Democràtic i el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència".

Atenent a l’esmena del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú el Grup Municipal Ciutadans introdueix una modificació afegint un punt més en els acords:

“-. Instar al gobierno municipal a redactar un proyecto de musealización del Turó Caritg, coordinado por el Museo de Badalona y la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica.”.

Primer es vota l’esmena presentada pel Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, que s’ha aprovat amb els vots de tots els grups municipals excepte els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans.

Posteriorment es vota la moció, amb l’esmena incorporada, que també s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals excepte el Grup Municipal del Partit Popular que s’ha abstingut.

Badalona, 1 d’agost de 2018