Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Aprovada la verificació del text refós de la modificació del Pla general metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona

Comparteix


01/08/2018, 0:00h. - urbanismeple

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 31 de juliol la verificació del text refós de la modificació del Pla general metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona:

L’àmbit de la modificació del Pla general metropolità forma part de l’illa delimitada pels carrers de Josep Maria de Segarra, del Doctor Ferran, de Tortosa i l’avinguda del Marquès de Mont-roig. Actualment les dues parcel·les que conformen l’àmbit d’aquest planejament coincideixen amb el terreny del que disposa el Centre Sant Jaume, propietat de la Fundació Carles Blanch.

L’objectiu de la modificació del Pla són diversos: per una banda fer un canvi de qualificació d’una part de l’àmbit que es qualifica com a equipament, per altra definir el tipus d’equipament docent/culturals/sanitari-assistencial per a tot l’àmbit i finalment definir també la forma de l’edifici del Centre Obert Sant Jaume per adequar-la a les necessitats del programa funcional mantenint l’edificabilitat màxima que el planejament general permetria assolir.

Atès que l’actual edifici és insuficient per tal de donar resposta a tots els projectes d’àmbit social i educacional que acull es proposa construir un nou edifici que connectarà amb l’actual, i que també es remodelarà. Aquesta actuació permetrà millorar i ampliar l’atenció i l’acció socioeducativa per possibilitar la formació i orientació cap a la integració social dels infants, joves i famílies que hi assisteixen.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 d’agost de 2018