Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Moció per un subministrament elèctric i de servei públic essencial

Comparteix


05/29/2018 10:00 PM - serveis socials

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de maig una moció per un subministrament elèctric i de servei públic essencial.

La moció proposa els següents acords:

Primer. Instar al Govern d’Espanya a que inicií una revisió de la situació del mercat elèctric espanyol sota els següents i fonamentals paràmetres:

• Establiment legal de la consideració del subministrament elèctric como un servei públic essencial al que té dret tota la ciutadania i l’establiment de mesures eficaces contra la ‘pobresa energètica’ amb protecció als sectors més desfavorits establint un autèntic bo social i el seu corresponent finançament, que garanteixi el subministrament bàsic de totes les llars i impedeixi els talls de subministrament, que no depengui dels Serveis Socials de cadascun dels Ajuntament como actualment estableix la Llei per que no certifica l’aplicació del bo social.

• Arbitratge. Les comercialitzadores de referència i les distribuïdores han d’estar sotmeses a l’arbitratge de consum per ser entitats que presten un servei bàsic i fonamental i per comptar amb un monopoli natural al que no poden accedir altres distribuïdores. El Sistema Arbitral de Consum es el sistema extrajudicial de resolució de conflictes sorgits entre les persones consumidores o usuàries i les empreses o professionals, de caràcter vinculant i executiu per ambdós parts. A la mateixa vegada deuen executar-se plans de formació i formació a les persones consumidores sobre el subministrament d’energia eradicant la seva vulnerabilitat al engany o frau per falta d’informació i regulant i inspeccionant especialment els mètodes de venta porta a porta utilitzats por algunes empreses comercialitzadores.

• Creació d’un ‘Operador del Mercat de caràcter Públic’. Que gestioni establint un control al seu funcionament amb transparència i equitat, a mes de la representació directa dels usuaris, evitant les posicions de domini de les grans multinacionals (actualment els operadors de mercat son Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) i Mercat Ibèric del Gas (MIBGAS), que la seva participació accionarial està composta en ambdós societats per les grans empreses del sector elèctric. La intervenció de l’operador públic, així como la presencia d’empreses participades des del públic amb capacitat de gestió al mercat seria un element estabilitzador que ajudaria amb el compliment dels objectius de competitivitat i model social, garantint també a la distribució i comercialització una competència més al servei de la ciutadania.

• Creació d’un organisme públic per a la realització de les auditories periòdiques del sistema, política de primes o ajudes a tecnologies renovables amb intervenció directa a las subhastes d’energia, ajustat el seu preu al cost real de la seva producció sense incloure despeses alienes a través del terme de potència. Aquest òrgan públic deurà comptar amb un consell assessor on estén integrades organitzacions socials, ciutadanes, veïnals, sindicals i de consumidors d’àmbit estatal. A tal fi es podria exercir el control de la posició dominant de las empreses de generació que a la seva vegada controlen la comercialització. Por això, considerem que, amb caràcter previ, resulta imprescindible la realització d’Auditories de costos de les elèctriques en generació i distribució per actuar sobre els beneficis sobrevinguts. Auditories que deurien estendre’s als Costos de Transició a la Competència (CTC), reconeguts al seu dia al sector, i al dubtós i controvertit dèficit tarifari acumulat.

• Reforma de la fiscalitat que s’aplica al sistema elèctric, rebaixant l’acumulació actual d’impostos que recauen sobre la tarifa elèctrica mitjançant exempcions a empreses i cooperatives d’energia renovable, que no sobrepassin certa facturació o capacitat econòmica. Reducció del cost del terme de potencia, amb revisió de tots els conceptes que el formen a l’actualitat. Una part dels impostos sobre l’electricitat deurien ser finalistes i revertir directament en polítiques industrials i de transport de foment de l’I+D+i del sector i en l’aplicació de polítiques mediambientals i de eficiència energètica. Reducció del IVA al 4 % per ser un servei de primera necessitat.

• Avançar decididament a la descarbonització del sistema elèctric com objectiu prioritari. El canvi climàtic es el major repte al que s’enfronta el planeta. Por això, l’estat deu accelerar una transició del sistema elèctric cap a un parc de generació renovable i de zero emissions, fomentat plans alternatius d’activació econòmica a les zones on la base productiva i la vida de les persones gira al voltant del carbó.

• Planificar, a mig i llarg termini, la substitució de la producció d’energia nuclear per energies netes i renovables, impulsant i incentivant decididament el desenvolupament, producció i instal·lació d’energies renovables en tots els àmbits, especialment la solar.

Segon. Fer arribar al Govern d’Espanya l’acord adoptat, així como a la FEMP, CONFAVC i als grups parlamentaris del Congres dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, Partit Demòcrata i Units per Avançar i la regidora no adscrita. El grup municipal del PP ha votat en contra i el de Ciutadans s’ha abstingut.

Badalona, 30 de maig de 2018