Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Oberta fins al 13 d’abril la convocatòria per tal que les entitats de Badalona sol·licitin subvencions a l’Ajuntament

Comparteix


03/14/2018 9:00 AM - economiafinances

La convocatòria es destina a entitats que realitzin activitats en l’àmbit de Participació Ciutadana, Joventut, Convivència, Programes de Drets, Serveis Socials, Cultura, Gent Gran, Esports, Cooperació i Salut

L’import total de les subvencions és de gairebé 1 milió d’euros

L’Ajuntament de Badalona obre demà dijous 15 de març i fins al dia 13 d’abril el termini de sol·licitud per a la convocatòria de subvencions 2018 destinades a les entitats que realitzin activitats o programes d'utilitat pública en matèria de Participació Ciutadana, Joventut, Convivència, Coordinació de Programes de Drets, Serveis Socials, Cultura, Gent Gran, Esports, Cooperació i Salut. L’import total d’aquestes 10 línies de subvencions és de 973.000 euros.

El concurs públic per a l’atorgament de subvencions, per concurrència competitiva, està destinat a les entitats que duguin a terme, durant l’any 2018, actuacions o programes d’utilitat pública o interès social per al municipi de Badalona.

Aquestes actuacions, que han de ser sense ànim de lucre, poden complementar o suplir la competència municipal o ser d’interès local i tenir caràcter educatiu, cultural, veïnal, de promoció del comerç o de foment de la convivència i cooperació al desenvolupament.

Per tercer any consecutiu, el Govern municipal aposta per unificar i avançar la convocatòria de les subvencions per tal de facilitar la feina administrativa a les entitats que vulguin concórrer a la convocatòria.

Subvencions 2018

Import

Activitats de Participació Ciutadana

128.000 €

Activitats de Joventut

29.000 €

Activitats de Convivència

62.000 €

Activitats de Coordinació de Programes de Drets

25.000 €

Activitats de Serveis Socials

468.000 €

Activitats de Cultura

59.000 €

Activitats de Gent Gran

30.000 €

Activitats d’Esports

76.000 €

Activitats de Cooperació

68.000 €

Activitats de Salut

28.000 €

Qui ho pot demanar?

Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats i les persones físiques que tramitin la corresponent sol·licitud que acreditin degudament, entre altres, el compliment dels següents requisits:

    • Les entitats han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre d’entitats de la Generalitat i de l’Ajuntament de Badalona.

    • No incórrer en el règim d’incompatibilitats i prohibicions.

    • Estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Badalona.

    • Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament.

    • El compliment dels requisits i criteris específics per a cada objecte subvencionable.

Com es pot fer?

La presentació de sol·licituds per accedir a una subvenció és gratuïta i es pot fer presencialment a les Oficines Municipals de Districte (OMD) o al Servei d’Atenció al Ciutadà, que està situat a l’edifici El Viver, plaça de l’Assemblea de Catalunya 9-12.

Els impresos, els formularis i més informació en referència a aquesta convocatòria es troben al web: http://www.badalona.cat/subvencions

Badalona, 14 de març de 2018

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat