Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Aprovació provisional de la modificació puntual del PGM a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases

Comparteix


01/30/2018 11:00 PM - urbanisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de gener de 2018 la modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.

L’àmbit d’actuació de la MPGM, abasta la parcel·la de sòl urbà situada al carrer de la Seu d’Urgell, 77, de superfície 2.220 m2 de sòl, qualificada com 7b1, equipament privat sanitari-assistència l/cultural. Es proposa introduir, sense incrementar el sostre urbanístic, una nova qualificació urbanística (clau 18) ús oficines, que afavoreixi la seva execució i permeti el desenvolupament d’un projecte d’activitat econòmica, mantenint exactament les mateixes condicions d’edificabilitat, ocupació i ordenació i l’ús principal d’equipament. La proposta urbanística es fonamenta en el manteniment de l’edificabilitat de 6.888 m2 que té atorgada la parcel·la segons el planejament vigent, introduint l’ús d’oficines que consumirà un sostre de 2.000 m2. El sostre restant de 4.888 m2 mantindrà la seva destinació a equipament sanitari-assistencial / cultural.

La volumetria adapta la planta baixa i les dos següents amb contigüitat al sòcol de l’edifici contigu d’habitatges i fins a la 7a planta s’aixeca un volum singular donant front al carrer de la Seu d’Urgell.

Aquesta actuació comporta la cessió gratuïta a l’administració actuant del 10% de l’increment de l’aprofitament i una exigència de majors reserves per a espais lliures i equipaments de 150 m2.

Es proposa addicionalment doblar el sentit de circulació del tram del carrer Seu d’Urgell, entre el Parc de la Companyia teatral Terrades i Cases i l’avinguda de Navarra per evitar l’increment de trànsit en la resta del barri, amb carrers estrets i recorreguts sinuosos.

Amb la localització urbana de les oficines de l’empresa de subministrament elèctric del grup empresarial AUDAX ENERGIA S.A., titular de la parcel·la, coberta per una eficient xarxa de transports, es compleixen les condicions per permetre la implantació d’uns usos terciaris de qualitat, que cohesionen l’entorn urbà i són ambientalment sostenibles, complementant l’oferta d’equipaments del sector.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC, PDiU i la regidora no adscrita. El grup municipal Ciutadans s’ha abstingut.

Badalona, 31 de gener de 2018