Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dimarts 26 de setembre, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


21/09/2017, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el pròxim dimarts 26 de setembre, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Aprovar la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), la participació en aquesta entitat de l'Ajuntament de Badalona com a membre nat de ple dret i aprovar els seus Estatuts.

3. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2016.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

5. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

6. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures per la prestació del servei de control de plagues presentades per l'empresa RADAN DESINFECCIONES TÉCNICAS, S.L.

7. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per import total de 6.733,34 euros a Heloex,SL i Societat General d'Autors i Editors.

8. Rectificar l'error material detectat a la proposta d'aprovació de despesa, a la factura i a la notificació, d’aprovació del pagament de la factura presentada per l'empresa ASCENSORS DEL VALLES, S.A.

9. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de IGM ESCENARIOS, SL, per import de 19.562,87 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

10. Aprovar inicialment la dissolució, liquidació i extinció de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran la proposta elaborada per la Comissió liquidadora constituïda a tal efecte.

11. Resoldre les al·legacions presentades al dictamen d'aprovació de la modificació del Reglament Municipal de Serveis Funeraris.

12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

13. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità al Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio de Badalona.

14. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Centre Sant Jaume.

15.Aprovar un reconeixement de crèdit pels serveis de participació de Badalona en el Festival d'Arquitectura de Barcelona 48 Open House Bcn.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

16.Aprovar el Pla Director de Joventut de Badalona 2017-2021.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos - C's a l'Ajuntament de Badalona en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1 d'octubre.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir al govern municipal que deixi d'utilitzar l'Ajuntament de Badalona com a instrument al servei del procés independentista i que no posi a disposició del referèndum il·legal del 1-O cap recurs ni humà ni material.

4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans per instar a l'Ajuntament que prengui mesures urgents i immediates per posar fi a les ocupacions il·legals d'habitatges que estan patint els veïns de Montigalà.

5. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular i Socialista per instar a l'Ajuntament que paralitzi l'actual projecte d'edificació i busqui una alternativa per a la preservació del parc de Ca l'Arnús coma zona verda.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC, ICV-EUiA i de Guanyem Badalona en Comú de reprovació del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza Martín, i del Fiscal en cap de la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Badalona, 21 de setembre de 2017