Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


29/03/2017, 0:00h. - ple

Aquest dimarts s’ha celebrat la sessió ordinària corresponent al mes de març

Moció per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la Funció Pública

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició d'efectius en la Funció Pública i la modificació de la regla de despesa.

La moció proposa els següents acords:

    1. Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius.

    2. Reclamar al Govern de l’Estat l’aprovació de modificacions reglamentàries per tal d’atenuar els efectes de les actuals limitacions en la regla de la despesa imposades pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública sota el pretext del compliment de la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atesa la situació econòmica i financera que el sector públic local presenta avui.

    3. Traslladar els presents acords al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, als grups polítics del Congrés i Senat i a les entitats municipalistes de Catalunya.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC i CiU. El grup municipal del PP ha votat en contra i Ciutadans s’ha abstingut.

Moció per a la implantació d'un sistema augmentatiu i alternatiu en la comunicació (SAAC) a través de símbols a Badalona i la celebració del Dia Mundial per a la conscienciació sobre l'autisme

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció per a la implantació d'un sistema augmentatiu i alternatiu en la comunicació (SAAC) a través de símbols a Badalona i la celebració del Dia Mundial per a la conscienciació sobre l'autisme.

La moció proposa els següents acords:

1. Realizar una campaña de difusión a través de redes sociales, al alcance de este Ayuntamiento, sobre el Día Mundial de Concienciación del Trastorno del Espectro Autista.

2. Estudiar, con asesoramiento de profesionales y asociaciones cualificadas, la implantación e identificación con el Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (SAAC) a través de símbolos todas las instituciones y edificios oficiales municipales, así como aquellos hitos importantes y destacados de la ciudad como son parques, jardines, fuentes, zonas deportivas, mobiliario urbano, etc.

3. Instar a la implantación de este sistema en centros escolares y sus dependencias con la finalidad de hacerlos accesibles a niños y niñas con TEA y promover una escuela más inclusiva.

4. Promocionar desde la red sanitaria la tarjeta Cuida’m dirigida a las personas de atención especial, para reducir el tiempo de espera en los centros de salud públicos en caso de urgencias.

5. Que se promocionen facilitades para transporte y aparcamiento para persones con necesidades especiales en zones públicas.

6. Dar traslado a la asociación COMUNICART y a los dos centros privados – CPL y Centre Clínic Badalona, que prestan servicio a personas con TEA de los acuerdos adoptados en la moción por el pleno del Ayuntamiento de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció en commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció en commemoració dels 40 anys del Congrés de Cultura Catalana. Recollint l’esperit d’aquesta implicació local en el Congrés de Cultura Catalana fa 40 anys, la ciutat de Badalona se suma als actes de commemoració del Congrés, organitzats per la FCCC.

La moció proposa els següents acords:

    1. Col·laborar en la cerca de documentació sobre el Congrés i compartir-la a través del web www.congresculturacatalana

    2. Organitzar una activitat commemorativa al nostre municipi en col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PSC, CiU i Ciutadans. El grup municipal del PP ha votat en contra.

Moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

La moció proposa els següents acords:

1. L’Ajuntament de Badalona s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

2. El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya periòdica per sensibilitzar i convèncer a la població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les dones, visibilitzant al denominat eufemísticament «client», sempre en l'anonimat i justificat socialment, buscant el fet de des legitimar socialment i públicament els prostituïdors, protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.

3. L’Ajuntament de Badalona exigirà al Govern Central i al Govern de la Generalitat que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes.

4. En col·laboració amb el Govern Central i el Govern de la Generalitat, el nostre Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6 mesos i multa.

5. L’Ajuntament de Badalona, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas dirigirà la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que, en col·laboració amb el Govern Central i el Govern de la Generalitat, proveirà de fons per a serveis socials integrals que siguin dirigits a qualsevol prostituta que desitgi deixar aquesta ocupació ajudant a les dones que abandonin la prostitució.

6. El nostre Ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva de les causes enfront de la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir a la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la “indústria del sexe” i invertir-los en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant recursos econòmics i alternatives reals.

7. L’Ajuntament de Badalona instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, es beneficien amb l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones.

8. Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat. Així mateix fer arribar aquest acord als grups, associacions i col·lectius de dones, inscrits al Registre Municipal d’Entitats de Badalona i a la FAVB.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i CiU. Els grups municipals d’ICV-EUiA i Ciutadans s’han abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC han votat en contra.

Moció per exigir a l'alcaldessa de Badalona que desautoritzi públicament el seu partit per difondre una campanya de desprestigi contra Marina Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció per exigir a l'alcaldessa de Badalona que desautoritzi públicament el seu partit per difondre una campanya de desprestigi contra Marina Badalona.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Exigir a l’alcaldessa de Badalona que desautoritzi el seu partit públicament per difondre una campanya de desprestigi contra Marina Badalona.

Segon.- Exigir a l’alcaldessa que rectifiqui el seu posicionament vers Marina Badalona i defensi l’honorabilitat de l’esmentada societat i del seu projecte.

Tercer.- Traslladar el resultat d’aquesta moció als Ajuntaments de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, a Marina Badalona, S.A., al Consell Comarcal del Barcelonès, a la FAVB, a l’Associació de Veïns del Front Marítim i a l’Associació de Veïns del Gorg.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC i CiU. El grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut. Els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC i ICV-EUiA han votat en contra.

Moció per instar al Govern Municipal que elabori un procediment administratiu i actualitzi els programes informàtics de Serveis Socials

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció per instar al Govern Municipal que elabori un procediment administratiu i actualitzi els programes informàtics de Serveis Socials.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar al govern municipal que al més aviat possible elabori un procediment administratiu general que permeti una millora de l’eficàcia i l’eficiència en els tràmits administratius per tal de simplificar-los reduint el temps de resolució i resposta.

Segon.- Instar al govern municipal a actualitzar els programes informàtics així com dotar dels efectius de personal necessaris per tal d’aconseguir una major eficàcia i qualitat en l’atenció cap a les persones més vulnerables.

Tercer.- Mostrar el recolzament del Ple de l’Ajuntament als professionals que formen part de l’Àrea de Serveis Socials per la bona feina que fan en benefici d’aquells veïns que pitjor ho estan passant.

Quart.- Traslladar aquests acords als sindicats de l’Ajuntament de Badalona: UGT, CCOO, CATAC, PSU, SFP.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Moció pel 80è aniversari de l’inici dels bombardejos per part de l’aviació italiana a Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de març de 2017 una moció pel 80è aniversari de l’inici dels bombardejos per part de l’aviació italiana a Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Refermar el compromís de Badalona amb la pau i contra la impunitat dels crims de guerra contra la població civil

2. Elaborar un projecte de difusió sobre els bombardejos sobre la ciutat i de record a les víctimes, coordinat amb la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona.

3. Formular, en col·laboració amb la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica i les associacions populars de Badalona, demandes concretes de rescabalament simbòlic.

4. Donar suport i assessorament a iniciatives de possibles demandes de reparació.

5. Traslladar l’acord a la Comissió per la Recuperació de la Memòria Històrica de Badalona, el Memorial Democràtic i el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC, ICV-EUiA, PP, PSC i CiU. El grup municipal de Ciutadans s’ha abstingut.

Badalona, 29 de març de 2017