Cercador
V3.22
Menu
Ets a:

Una auditoria encarregada per l’Ajuntament detecta greus irregularitats en el contracte de Neteja viària i recollida d’escombraries

Comparteix


11/20/2016 11:00 PM - via públicanetejaeconomiafinances

L’Ajuntament de Badalona vetllarà per millorar el control d’aquest contracte per tal d’assegurar millor servei a la ciutadania i eliminar possibles sobre-costos

Una auditoria encarregada per l’Ajuntament de Badalona el passat mes de novembre ha detectat greus irregularitats en el contracte de neteja viària i recollida d’escombraries. Segons aquest informe, en el període comprès entre maig de 2010 i desembre de 2015, l’empresa adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) hauria defraudat fins a 12,8 milions d’euros.

L’informe conclou que l’empresa FCC (adjudicatària del contracte des de 2010) podria haver incomplert les obligacions de prestació de determinats serveis i que a més a més s’haurien donat uns importants sobre-costos per l’Ajuntament [veure documentació adjunta]. Tal i com ha explicat el regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Francesc Duran, “tot això s’hagués pogut evitar a l’anterior mandat amb una dotació de recursos humans adequada a l’Àrea d’Espais Públics i Mobilitat per garantir l’aplicació dels mecanismes de control que preveu el mateix contracte”.

L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha indicat que des de l’Ajuntament s’ha vist necessari des del primer moment controlar millor els grans contractes de servei i per aquest motiu es va encarregar l’auditoria. El volum de feina va fer que l’estudi se centrés en el contracte més gros, el de neteja viària i recollida de residus, que també és un dels serveis més sensibles de cara a la ciutadania.

Davant les conclusions de l’auditoria, l’Ajuntament ha anunciat que presentarà aquest informe a fiscalia perquè s’emprenguin les accions pertinents.

ANNEX

CONCLUSIONS DE L’INFORME EN TERMES D’IRREGULARITATS ECONÒMIQUES

ANNEX DE DADES

PRESSUPOST 2016

 

421

1630

22700

Neteja viària

12.400.000 €

421

1621

22717

Recollida d'escombraries

10.150.000 €

22.550.000€

Badalona, 21 de novembre de 2016

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat