Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

La Taula local de la infància i l’adolescència de Badalona es presenta com una eina per compartir i millorar les respostes als reptes presentats per aquest col·lectiu

Comparteix


03/06/2016, 0:00h. - serveis socialseducació

L’alcaldessa Dolors Sabater afirma que “és la primera vegada que es crea un espai global on es discutirà d’una manera transversal com millorar les polítiques relacionades amb els infants i els adolescents”

En un acte públic que es va fer a la sala d’actes del Museu de Badalona, ahir a la tarda es va presentar el projecte de la Taula local de la infància i l’adolescència de Badalona. L’objectiu d’aquesta estructura de treball és millorar l’actuació i les respostes del conjunt d’actors implicats a la ciutat en l’àmbit de l’atenció a la infància i l’adolescència.

Aquesta iniciativa se situa en el marc del que estableix la ‘Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència’ i és fruit de la voluntat del govern de Badalona de prioritzar l’atenció a aquest col·lectiu en complicitat i de forma cooperativa amb els tots agents socials que hi estan implicats.

A l’acte de presentació de la Taula hi van assistir l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; el regidor de l’Àmbit de Badalona Habitable, Oriol Lladó; la regidora de l’Àmbit de Badalona Educadora, Laia Sabater; i la regidora de Serveis Socials, Agnès Rotger.

Per activar aquesta Taula local de la infància i l’adolescència de Badalona, des del mes de setembre passat s’estan fent en l’àmbit municipal treballs preliminars de forma transversal entre diferents àrees de l’Ajuntament i els organismes municipals.

Per iniciar la fase d’incorporació dels agents externs al projecte de constitució de la Taula de treball, ahir es van convidar a l’acte del Museu de Badalona 250 representants de serveis no municipals, entitats socials o estructures participatives que treballen a la ciutat amb infants i adolescents.

Aquests representants formen part d’entitats dels àmbits social, socioeducatiu, educatiu, salut, esports, cultura, lleure i seguretat, entre d’altres. L’objectiu era donar-los a conèixer el projecte de constitució i impuls de la Taula local de la infància i l’adolescència de Badalona i motivar-los a implicar-se en el seu desenvolupament.

Tots els serveis, entitats o estructures participatives que vulguin participar del projecte de la Taula local de la infància i l’adolescència de Badalona s’hi poden adherir fins al proper 15 de juliol. L’acte formal de constitució de la Taula està previst que es faci el proper mes d’octubre. Un cop ja estigui en marxa, una prioritat de la taula durant l’any 2017 serà elaborar una diagnosi conjunta sobre la realitat de la infància i l’adolescència a la ciutat i el posterior disseny d’un pla d’actuació vinculat a aquesta diagnosi pel període 2018-2021.

L’alcaldessa Dolors Sabater va dir en la seva intervenció que “la creació d’aquesta Taula és molt important perquè és la primera vegada que es crea un espai global on es discutirà i es buscarà d’una manera transversal com millorar les actuacions i les polítiques relacionades amb els infants i els adolescents”. “A l’hora d’abordar les problemàtiques dels nens i nenes i dels joves, sovint les polítiques només s’ocupen dels enfocs més socials o educatius. Per això a la Taula es vol tenir una mirada global sobre les polítiques que ha de portar a terme una ciutat per tenir en compte totes les necessitats, totes, dels infants i adolescents”, va indicar.

En opinió de l’alcaldessa, “la nostra societat ha de veure els infants com un motor de canvi, persones amb opinió pròpia i amb ganes de canviar les coses”, va afegir.

Badalona, 3 de juny de 2016