Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Actuacions de millora energètica a la biblioteca Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia

Comparteix


02/02/2016, 0:00h. - medi ambientcultura

Les millores realitzades suposaran una reducció global de la despesa en electricitat en aquest equipament d’un 32%

En el marc del programa de gestió energètica municipal, l’Ajuntament de Badalona té la voluntat de reduir els consums municipals i millorar-ne l’eficiència en l’ús de l’energia. Amb aquest objectiu s’han prioritzat les actuacions sobre els edificis amb major consum. En aquesta línia cal destacar les actuacions de millora energètica realitzades a la biblioteca Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia, les quals suposaran una reducció global de la despesa en electricitat en aquest equipament d’un 32%, la qual cosa representa un estalvi de 26.000 euros per any.

Des de l’Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible s’han analitzat durant el darrer any les possibilitats d’implementar mesures de millora energètica a diferents edificis municipals. Com a resultat dels estudis realitzats, durant els darrers mesos s’han dut a terme diverses actuacions per reduir els consums a l’edifici de la Biblioteca de Can Casacuberta i a l’Espai Betúlia. Aquest equipament és el tercer amb més consum de l’Ajuntament de Badalona, després de l’edifici El Viver i de la caserna de la Guàrdia Urbana. Concretament, Can Casacuberta té una despesa anual en electricitat de 80.620 euros/any i va registrar l’any 2014 un consum de 347.194 kWh.

Les actuacions de millora que s’han portat a terme a Can Casacuberta han estat les següents:

    • Substitució de 307 fluorescents convencionals per fluorescents Led.

    • Instal·lació d’un sistema de gestió i control de la climatització.

    • Instal·lació d’una bateria de condensadors, per a la compensació del consum d’energia reactiva.

    • Millora de l’estanqueïtat de l’edifici.

    • Reducció de la potència contractada.

Aquestes actuacions han permès reduir el consum, millorar els nivells d’il·luminació a les àrees de la biblioteca on s’han substituït els fluorescents (passant de 300 a 500 lux a l’actualitat) i regular la temperatura a les diferents zones de l’edifici mitjançant el programa de control del sistema de climatització. L’import total de les actuacions ha estat de 87.000 euros. S’estima que el temps necessari per recuperar la inversió és 3,3 anys.

El segon tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, ha declarat que “aquesta actuació és el resultat de la voluntat municipal de treballar de manera decidida per millorar l’eficiència energètica, reduir el consum i promocionar les energies renovables a Badalona”. Mañas ha indicat que “el consum d’energia provinent de fonts convencionals genera unes elevades emissions de gasos amb efecte hivernacle així com emissions contaminants”. “Actualment estem treballant en la creació de l’Agència local de l’energia de Badalona amb l’objectiu que aquesta entitat centralitzi les actuacions municipals en temes energètics; treballi per ajudar a la ciutadania i al teixit empresarial per tal d’estalviar i millorar aquest aspecte; i contribueixi de forma transversal amb serveis socials per eradicar la pobresa energètica”, ha afegit.

Badalona, 3 de febrer de 2016