Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


07/30/2015 10:00 PM - cartipàs

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 28 de juliol determinar el nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu de l’Ajuntament de Badalona que es relaciona a continuació:

Personal directiu:

1 Coordinador de Govern (dedicació exclusiva; retribució 49.176,15 Euros bruts anuals. En el mateix dictamen s’inclou el procediment per mitjà de convocatòria pública per proveir aquest lloc de treball).

Personal eventual de confiança o assessorament especial:

Personal eventual de confiança o especial assessorament

Núm.

Característiques bàsiques: dedicació i funcions

Retribucions anuals brutes

Assessor/a Govern

9

Dedicació: Plena / Temps complet

Funcions : Realitzarà les funcions de confiança o assessorament especial que li atribueixi l’alcaldessa.

40.000,00 Euros

Coordinador/a districte

6

Dedicació: Plena / Temps complet

Funcions : Realitzarà les funcions de confiança o assessorament especial que li atribueixi l’alcaldessa.

40.000,00 Euros

Assessor/a Grup municipal

12

Dedicació: Plena / Temps complet

Funcions : Realitzarà les funcions de confiança o assessorament especial que li atribueixi l’alcalde

35.000,00 Euros

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA, PP, PSC i Convergència i Unió. El Grup Municipal Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s) ha votat en contra.

Badalona, 30 de juliol de 2015

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat