Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes

Comparteix


07/30/2015 10:00 PM - cartipàs

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 28 juliol aprovar les comissions informatives següents:

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

Les comissions informatives estaran integrades pel nombre de regidors que es detallen a continuació:

• Presidenta: l’alcaldessa o tinent/a d’alcaldia en qui delegui

• 4 representants del Grup Municipal del Partit Popular

• 2 representants del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú

• 2 representants del Grup Municipal Socialista

• 1 representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Avancem -MES

• 1 representant del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)

• 1 representant del Grup Municipal de Convergència i Unió

• 1 representant del Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) – Badalona (C’s)

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de juliol de 2015

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat