Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

El dilluns 27 d’abril, sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Comparteix


23/04/2015, 0:00h. - ple

La sessió començarà a les 18 hores

El Ple de l’Ajuntament de Badalona celebrarà el proper dilluns 27 d’abril, a les 18 hores, una sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de 24 de març de 2015.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE GOVERN, ECONOMIA I HISENDA

2 AP-2015/3161 DICTAMEN. Aprovar el sorteig dels membres de les meses electorals amb motiu de les Eleccions Locals del dia 24 de maig de 2015.

3 AP-2015/3160 DICTAMEN. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de ratificació de l'acord del Plenari del Consorci Badalona Sud relatiu a la modificació dels seus estatuts.

4 AP-2015/3162 DONAR COMPTE. Resolucions de contractació en matèria de personal.

5 AP-2015/3163 DONAR COMPTE. Resolucions de nomenament/cessament de personal de confiança o assessorament especial.

6 AP-2015/3164 DICTAMEN. Aprovació de l'encàrrec de gestió a Badalona Serveis Assistencials SA, per a dur a terme un conjunt d'actuacions dintre del projecte anomenat: "Badalona cap a una ciutat saludable".

7 AP-2015/3165 DICTAMEN. Aprovació de la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2015, en pròrroga del de 2014.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT D'ATENCIÓ A LES PERSONES

8 AP-2015/3166 DICTAMEN. Aprovació provisional de les bases que han de regir la convocatòria d'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Àrea de Serveis Socials i Salut durant l'any 2015.

9 AP-2015/3167 DICTAMEN. Aprovar inicialment les bases específiques per a la concessió de beques individuals per a l'escolarització i el servei de menjador escolar del curs 2015-2016 per a l'alumnat de les escoles bressol municipals, així com l'annex normalitzat.

10 AP-2015/3168 DICTAMEN. Aprovació bases reguladores per assignar cursos anuals d'idiomes gratuïts als alumnes amb millors expedients acadèmics de les escoles i centres d'adults de Badalona, impartits en el Centre "El Carme" per part de L'E.I.M de L'UB.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀMBIT DE TERRITORI

11 AP-2015/3169 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità al carrer de Sant Sebastià 46-54 i a l'avinguda de Biscaia 26.

12 AP-2015/3170 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità al subpolígon 117a-2 intern al PA 1 del PERI de les Colònies de Canyet.

13 AP-2015/3171 DICTAMEN. Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran l'atorgament de subvencions destinades activitats, programes o actuacions de les entitats representatives d'altres comunitats autònomes (penyes i/o cases regionals).

14 AP-2015/3178 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 -Turó de l'Enric- i l'àmbit 5 Montigalà.

15 AP-2015/3179 DICTAMEN. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità a les parcel·les situades a l'avinguda de Carlemany 558 i al passatge del Camí Estret 580-581.

16 AP-2015/3180 DICTAMEN. Nova aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità a les zones del Mas Ram i de Pomar.

17 Proposicions urgents.

18 Torn obert de paraules.

19 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS

AP-2015/3176 Moció que presenta el Grup Municipal de PP, per a declarar Patrimoni Immaterial de la ciutat de Badalona l’havanera "Badalona" del cantautor Ceferino Fernández.

AP-2015/3173 Moció que presenten els grups municipals de PSC, i d'ICV-EUiA, de suport a la Comissió de festes de Sant Antoni de Llefià.

AP-2015/3172 Moció que presenta el Grup Municipal de PSC, de suport a la ILP per a la modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones.

AP-2015/3174 Moció que presenten els grups municipals de PSC, i d'ICV-EUiA, referents als usos de l'antic CEIP de Lloreda.

AP-2015/3175 Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA, de reconeixement i suport a l'Associació de la Rotllana.

20 Precs i preguntes.

Badalona, 23 d’abril de 2015