Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Activat el protocol de contaminació atmosfèrica per raons mediambientals a Badalona

Comparteix


09/12/2013, 0:00h. - medi ambientseguretat

Es recomana que durant aquests dies es faci ús del transport públic i s’eviti el transport privat

També s’aconsella no realitzar activitats físiques a l’aire lliure i tenir cura de les persones més vulnerables als efectes de la contaminació atmosfèrica

El Departament de Protecció Civil ha activat el protocol de contaminació atmosfèrica per raons mediambientals al municipi. Davant la previsió que aquest episosi d’allargui fins al proper dijous 12 de desembre, es recomana que durant aquests dies es faci ús del transport públic i s’eviti el transport privat. En cas d’haver d’utilitzar el transport privat, es recomana reduir la velocitat per evitar l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera. Protecció Civil farà un seguiment acurat de l’episodi per aixecar aquesta mesura temporal tan bon punt es detecti una disminució de la contaminació.

Grups de població especialment sensibles

Sempre que es declari un episodi ambiental per diòxid de nitrogen o per partícules, cal extremar les precaucions i la vigilància amb els grups de població especialment sensibles:

  • Els nadons i els nens són el grup amb major risc a l’exposició, especialment els nens quan són a l’aire lliure fent activitats físiques

  • També qualsevol adult que faci activitats físiques prolongades a l’exterior

  • Les persones amb malalties respiratòries com asma o bronquitis crònica

  • Les persones amb malalties cardiovasculars

  • La gent gran

Consells d'autoprotecció:

  • No feu esforços físics prolongats a l'aire lliure

  • Eviteu consumir tabac

  • Reduïu l'estona que passeu en espais a l'aire lliure

Consells per reduir els nivells de contaminació:

  • Eviteu els desplaçaments innecessaris amb vehicle motoritzat

  • Utilitzeu el transport públic o el mitjà de transport menys contaminant

Declaració d'episodi ambiental

La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l’aire ambient. Es produeix per la presència a l'aire de substàncies determinades en concentracions superiors a les naturals, que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i altres éssers vius. També pot afectar diversos materials, reduir la visibilitat o produir olors.

La major part de la contaminació atmosfèrica té origen en l’activitat humana (emissions de diòxid de nitrogen), però també es pot produir per causes naturals, com per exemple per l’acumulació de pols del sòl aixecada pel vent, per productes expel•lits per erupcions volcàniques, etcètera.

Les condicions meteorològiques de l'atmosfera poden dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa. Quan la situació meteorològica contribueix a concentrar els contaminants, de tal manera que se superen els valors límits legislats, es declara un episodi ambiental i es defineixen mesures per reduir les emissions i la concentració d'aquests contaminants.

Badalona, 9 de desembre de 2013