Cercador
V3.28
Menu
Ets a:

Calendari del contribuent 2013 a Badalona

Comparteix


01/08/2013 11:00 PM - economiafinances

Els pagaments amb avís normalitzat es poden fer a qualsevol oficina bancària

Els terminis de pagament de les diferents taxes i impostos municipals a Badalona per aquest any 2013 queden de la següent manera:

    • Del 5 de febrer al 5 d’abril: impost sobre vehicles de tracció mecànica, cementiris, guals, reserves d’aparcament, ocupació de vol, sòl i subsòl de la via pública, encants i quioscos.

    • Del 5 d’abril al 5 de juny: impost sobre béns immobles (IBI).

    • Del 6 de maig al 8 de juliol: impost sobre activitats econòmiques (IAE).

    • Del 3 de maig al 3 de juliol: preu públic d’eliminació de residus d’activitats.

El pagament amb avís normalitzat es pot fer a qualsevol oficina de les entitats bancàries que operen en el terme municipal de Badalona, així com a la resta del territori de l’Estat.

Els rebuts domiciliats anuals de l’impost de vehicles, cementiris, guals, reserva d’aparcament, ocupació de vol, sòl i subsòl de la via pública, encants i quioscos es cobraran el 2 d’abril. Els rebuts per l’eliminació de residus d’activitats domiciliats anuals es cobraran el 2 de juliol.

Els rebuts domiciliats en tres terminis de l’IBI i l’IAE es cobraran els dies 3 de juny, 2 de setembre i 4 de novembre.

El preu públic per utilització d’instal.lacions esportives es realitzarà mitjançant abonaments trimestrals. Tanmateix els rebuts domiciliats d’aquest preu públic es cobraran en quatre timestres: el 3 de gener, el 3 d’abril, el 3 de juliol i el 3 d’octubre.

Més informació: http://orgt.diba.cat/cat/I1pagcua.asp?cdclie=015&municipi=1

Badalona, 9 de gener de 2013

Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat