Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Servei de teleassistènciaQuè es?

És un servei que garanteix la seguretat i dóna tranquilitat a les persones usuàries que poden trobar-se en situació de risc per factors d’edat, de fragilitat o dependència, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, a través d’un terminal connectat a una central d’alarmes.

Qui ho pot demanar?

Persones amb 65 anys o més amb dependència funcional, física, psíquica o social; amb capacitats suficients per utilitzar correctament el servei. Poden viure soles o bé amb persones que no li poden donar l’atenció adequada de manera continuada.

Com es pot fer?

Presencialment

A les seus dels equips bàsics d’atenció social de la ciutat: (Més informació clicant a la columna dreta)

Impresos model

Cap

Condicions d’accés

− Que el professional referent valori el servei com a necessari a fi de prevenir situacions de risc social.

− Persones amb problemes de dependència, que estan soles la major part del dia, i amb capacitat d’utilitzar correctament el servei o que conviuen amb altres persones de les mateixes característiques.

− Disposar de telèfon fix al domicili.

− Acceptació del servei en les condicions acordades en el pla de treball.

Documentació que cal aportar

− Una fotocòpia del DNI

− Una fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària

Preu

Segons l’establert a l’ordenança fiscal 2016 referent al preu públic per a la utilització del serveis a domicili.

Servei responsable

Departament d’Acció i Promoció Social

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, 1r

08911 Badalona

Tel. 934 832 935


Comparteix