Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Tinc - vull iniciar un negociPer iniciar l’activitat d’un negoci cal:

Registrar l’activitat en el Cens Municipal d’Establiments Detallistes d’Alimentació. S’haurà de presentar la Declaració Responsable d’inici d’activitat d’establiments alimentaris. Aquest registre és gratuït.

El servei de salut també assessora gratuïtament sobre la normativa sanitària que ha de complir el negoci. Per sol·licitar l’assessorament sobre establiments alimentaris cal demanar cita prèvia telefònicament o mitjançant el tràmit en línea de la dreta (Cita Prèvia Assessorament Establiments Alimentaris)

Per garantir uns aliments segurs cal complir el Reglament CE 852/2004 i 853/2004, a més de les lleis generals i específiques que regulen cada aliment. El Reglament CE 852/2004 assenyala a l’empresari com a responsable de garantir la seguretat en els aliments que produeix, transforma i distribueix.

Per saber la normativa específica i les condicions tecnico - sanitàries aplicables a un negoci concret es poden consultar, a la dreta, les fitxes de condicions higienicosanitàries dels establiments detallistes d’alimentació.

Els establiments han de disposar del seu propi sistema d’autocontrol, com a mètode preventiu i per acreditar que es compleixen totes les condicions que garanteixen la seguretat dels aliments. Els Plans d’autocontrol són:Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat