Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tatuatges, micropigmentació i pírcing
 

La decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentació i pírcings implica el trencament de la barrera de protecció natural de la pell i les mucoses. Aquestes pràctiques estètiques poden comportar riscos com infeccions, al·lèrgies i trastorns anatòmics, si no es realitzen en condicions òptimes d’higiene i seguretat.

L’ajuntament té la competència d’autorització i control mitjançant inspeccions dels establiments que porten a terme l’activitat de tatuatge, micropigmentació i pírcing en el municipi.

Normativa

Decret 90/2008, de 22 d’abril, pel qual es regulen les pr`ctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.

Si vull saber-ne més

Agència de Salut Pública de Catalunya. http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/proteccio_salut/tatuatges_pircings_micropigmentacio/

Canal Salut.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Pircings

Jove.cat.

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/tatoo_i_pircing/tatuarte/

Guia higienicosanitària per a professionals del tatuatge, pírcing i micropigmentació. http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/p/pircings/documents/arxius/guiatatoo_tcm32.pdf

Productes per a maquillatge permanent (micropigmentació) i tatuatge autoritzats i anotats en el registre de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/anexo-prodAutorizados-tatuaje.pdf

Desinfectants de superfícies, àmbit sanitari, autoritzats per l’AEMPS.

https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/relacion_desinfectantes.pdf

Antisèptics per a pell sana autoritzats per l’AEMPS.

https://www.aemps.gob.es/cosmeticosHigiene/cosmeticos/docs/listado-antisepticos-piel-sana.pdf


Comparteix