Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Llicència de Gossos potencialment Perillosos
Les persones posseïdors o propietàries d’un gos d’una de les races considerades potencialment perilloses han de sol·licitar a la Unitat de Protecció de la Salut, la Llicència Municipal per a la tinença i Passeig de Gossos de Races Potencialment Perilloses.

Aquesta llicència s’ha de renovar cada cinc anys.

L’animal, prèviament, haurà d’estar identificat i registrat en el Cens Municipal d’animals de Companyia de l’Ajuntament de Badalona. En el cas que no ho estigui, el cens de l’animal es podrà fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència.

QUINES RACES DE GOSSOS ES CONSIDEREN POTENCIALMENT PERILLOSOS?

Akita Inu, American Bully, Buyllmastiff, Doberman, Doc Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasiler, Mastí Napolita, Pit Bull Terrier, Presa Canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire American, Tosa Inu.


Comparteix