Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

3_Dones i món laboral• Associació Catalana d’Empresàries i Executives

http://www.acee.com.es

• Fundación Mujeres

http://www.fundacionmujeres.es/

• SURT, Associació de Dones per a la Reinserció Laboral

http://www.surt.org/

• DonesEmpresaries.cat

http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/

• SoyEmpresaria.com. Instituto de la Mujer

http://www.inmujer.gob.es/mujeresEmprendedoras/portada/home.htm

• Generalitat de Catalunya. Programa Dones Emprenedores

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/dones-emprenedores/index.jsp

• Fundació M. Aurèlia Capmany

http://www.fmac.org/

• Fundació ARED per a la reinserció social i laboral

http://www.fundacioared.org/ca/qui-som

• Direcció general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball

http://www20.gencat.cta/portal/site/empresaiocupacio/


Comparteix