Cercador
V3.31
Menu
Ets a:

Tràmits on lineAnomenarem tràmit on-line a aquell que podem fer completament des d’Internet.

Aquest es un pas molt important en la evolució dels sistemes informàtics de l’Ajuntament, ja que representa el pas d’un web, una pàgina estàtica, a un portal, un espai on els ciutadans poden interactuar

La primera versió del portal ja incorpora un seguit de tràmits on-line, molts d’ells finalistes (es a dir, tràmits que permeten finalitzar tot el procés complert). Accediu a l’enllaç directe de Tràmits on-line per veure la relació complerta.

En aquells casos que el tràmit no sigui finalista (no s’acaba amb la sol·licitud, sinó que hi ha activitats posteriors a realitzar com pot ser per exemple la concessió d’una llicència), el tràmit acaba amb l’enviament d’una instància signada digitalment amb número de registre, que acredita la presentació de la sol·licitud.

Identitat digital – imprescindible pels tràmits on line

La realització de tràmits per Internet representa una important oportunitat de millora en la prestació dels serveis públics, però es alhora un risc degut a que s’obre la porta a la possibilitat de frau derivat de la suplantació de la identitat, així com el risc d’accés no autoritzat a dades de caràcter personal.

Per aquest motiu es imprescindible la utilització de sistemes de validació digital de la identitat (certificats digitals), com a mida de garantir als ciutadans la seguretat de les seves dades.

Podeu aconseguir el vostre certificat digital de dues formes:

    • IDCat – a les oficines de El Viver (consultar tràmit relacionat)

    • eDNI – a les oficines de la Policia Nacional

Per a més informació, consultar l’apartat de identitat digital del web (veure enllaç lateral).

Validesa legal dels documents signats digitalment

El portal web de l’Ajuntament ofereix en alguns casos, documents signats digitalment com a documentació acreditativa dels tràmits

D’aquesta forma, el volant d’empadronament que obtenim a través del portal es un document pdf que incorpora la signatura digital de l’Ajuntament, el que el converteix en un document digital vàlid per a poder realitzar gestions amb qualsevol altre administració.

Cal recordar però que el document vàlid es el fitxer digital, es a dir, el document pdf que hem rebut en el nostre ordinador, no la còpia impresa del mateix.

Per aquest motiu, qualsevol administració pot requerir-nos la presentació del fitxer digital com a validació de l’autenticitat de la còpia en paper del document que aportem.


Comparteix


Plaça de la Vila 1 | Centraleta: 93 483 26 00 | Informació: 93 483 29 20 | CIF: P0801500J | correu@badalona.cat