Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Neteges en situacions d’emergènciesDavant qualsevol situació d’emergència provocada per esdeveniments climatològics o accidents greus, la totalitat de la plantilla del contracte, així com els medis materials del mateix resten a disposició dels serveis municipals i/o de protecció civil.


Comparteix