Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Neteja de zones d’oci nocturnEstà integrat per un equip d’escombrada i baldeig simultani.

Aquest equip està constituït per un conductor, dos peons i una escombradora-baldejadora tipus DUAL de 5 m3 de capacitat, equipada amb dues mànegues de sortida d’aigua, treballa avançant pels carrers de la zona d’oci a netejar, aspirant els residus sòlids que s’hagin pogut quedar al terra després de la nit, impulsats a l’abast de la màquina dels raigs d’aigua que els peons governen mitjançant les llances auxiliars de la màquina, amb la qual cosa, a més de retirar els residus, aquest tractament aconsegueix baldejar els carrers i netejar taques als paviments.


Comparteix