Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Neteges específiques en zones amb presència d’excrementsÉs un servei específic per la neteja de reforç de diversos indrets de Badalona on es detecta una gran concentració d’excrements d’animals.

L’equip de treball es constitueix per un operari-conductor acompanyat per un peó en alguns casos, i dotats d’un furgó de neteges especials o equip d’hidropressió, similar al comentat en el tractament de neteja a alta pressió.

Mitjançant l’aplicació del raig d’aigua a pressió amb detergent i, si és el cas, amb producte olorant o neutralitzador d’olors, es neteja el paviment de la zona on s’està actuant, tenint cura dels racons, sota els bancs o marquesines que hi hagi, zona al voltant de papereres i/o fanals, etc.


Comparteix