Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Aiguabatre mixteConsisteix en retirar els residus de la vorera, calçada o sota els cotxes mitjançant el transport per cabdal d’aigua a pressió, provinent d’un autocamió cisterna amb l’ús d’una mànega dirigida per un peó.

Es considera un servei intensiu de neteja per la retirada de pols, sorres i d’altres elements difícils de recollir amb l’escombrada manual o amb l’escombrada mixta.

Els equips es constitueixen per un autocamió cisterna de diferents capacitats guiat per un conductor, i normalment dos peons. La capacitat de la cisterna dependrà de la trama urbana per la que ha de circular el vehicle.

El servei d’aiguabatre mixta es realitza en aquells vials d’alta concentració d’aparcament i/o zones sense servei de reg mecànic.

Aquest servei presenta una dificultat addicional degut a la influència que té el torn de prestació del servei amb l’accessibilitat del vehicle, essent aquest el factor més condicionant en l’horari diürn.

Per això, es potencia el servei en torn de nit al causar menys interferències en el trànsit rodat i de vianants, obtenir un major rendiment dels equips i no tenir problemes d’accessibilitat per la presència d’aparcament en doble fila i/o per la impossibilitat de prestar el servei a causa de l’intens trànsit (especialment en zones comercials molt freqüentades durant el dia).


Comparteix