Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Escombrada mixta


Escombrada mixte


L’escombrada mixta es planteja com una combinació de l’escombrada manual i l’escombrada mecànica.

L’equip de treball el constitueix un conductor que circula amb una escombradora, de diferents capacitats, però sempre d’aspiració i amb tercer braç de raspall. Recull les deixalles i residus que un o dos peons d’escombrada manual impulsen mitjançant les escombres amb que van equipats al radi d’acció dels raspalls de la màquina.

Les escombres amb que s’equipen els peons, en determinades èpoques de l’any o per tasques concretes amb molta acumulació de residus lleugers, poden ser substituïdes per bufadors d’aire, i com a novetat en el servei, en alguns casos per mànegues d’aigua a pressió, és l’anomenat escombrat DUAL, especialment recomanades per la neteja de taques en el paviment i indrets amb molta presència de pols.

Aquests equips de neteja s’ocupen també del buidat de les papereres del seu circuit.

Exceptuant a la zona més emblemàtica de la ciutat (Nivell I de neteja viària) on la tasca principal de neteja és realitza en torn de nit, aquest servei es realitza en torn de matí en coordinació amb els operaris de l’escombrada manual i de l’escombrada mecànica de voreres.


Comparteix