Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Escombrada mecànica


Escombrada mecànica


Aquest servei consisteix en la neteja de determinades zones, ja siguin voreres o calçades.

Per la seva sistemàtica de treball aquest servei és d’aplicació a vials i carrers en les que l’aparcament no sigui important, i que el recorregut sigui llarg.

La màquina mulla prèviament el paviment per evitar aixecar pols amb l’escombrada.

El servei de neteja de voreres es realitza en horari diürn (matí i tarda) per coordinar-se amb les operacions de l’escombrada manual i escombrada manual de repàs.

El servei de neteja de calçades es maximitza en torn de nit al causar menys interferències en el trànsit rodat i obtenir un major rendiment dels equips. Es presta el servei en polígons industrials durant el torn de matí per coordinar-se amb les brigades de neteja que realitzen els seus serveis en aquest mateix torn.


Comparteix