Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Escombrada manualL’escombrada manual és el sistema més senzill de neteja.

L’operari va dotat d’un carret amb escombra i cabàs, amuntega els residus i deixalles dipositades en el carrer amb l’escombra i amb l’ajut del cabàs els aboca a les bosses que porta al carret.

Per l’adaptabilitat que té l’escombrada manual, el seu àmbit d’actuació és a tot el municipi.

Les operacions que ha de portar a terme aquest servei són:

- Escombrada de les àrees afectades, carrers, places, accessos i passos de vianants, parterres (fins on arriba l’escombra), etc.

- Neteja d’escocells.

- Neteja superficial d’embornals.

- Buidat de papereres i neteja del seu entorn.

- Recollida de deposicions dels animals.

- Neteja d’herbes a la via pública que es puguin arrencar amb mitjans manuals.

- Neteja dels voltants dels contenidors.

Escombrada manual motoritzada

Una variant de l’escombrada manual consisteix en dotar l’equip d’un vehicle auxiliar d’escombrada de forma que es combinen els avantatges de l’escombrada manual amb la mobilitat que li dóna a l’equip la disponibilitat d’un vehicle, per tant és d’aplicació a sectors d’escombrada manual allunyats, o bé en aquells casos en que un mateix equip hagi de desenvolupar la seva feina en més d’un sector.

El carret portabosses convencional es substitueix per un carret plegable que en desplaçament es porta a la caixa del propi vehicle, però que una vegada en el lloc de treball es desplega i treballa com en el cas de l’escombrada manual. Els residus són dipositats en bosses a l’interior de la caixa del vehicle i una vegada a la instal.lació són descarregats en els contenidors corresponents, si bé per optimitzar desplaçaments i maximitzar la capacitat de càrrega dels vehicles, és possible que els peons aboquin directament les bosses plenes als contenidors del seu recorregut.

Exceptuant la zona més emblemàtica de la ciutat (Nivell I de neteja viària) on l’escombrada principal es realitza en el torn de nit i en el torn de tarda, es manté el torn de matí, tant en el nucli urbà com en els barris més allunyats, per considerar el torn idoni per prestar el servei de neteja més bàsica.

Servei de repàs de tarda de places i vials

Consisteix en desplaçar al torn de tarda i a mode de repàs de les zones, els mateixos serveis abans descrits, és a dir, escombrada manual i escombrada manual motoritzada.

Aquest servei d’escombrada de manteniment es presta en torn de tarda a les zones més cèntriques i transitades del nucli urbà, en les que prèviament s’ha netejat amb tractaments d’escombrada exceptuant, de la mateixa manera que passa amb l’escombrada manual, la zona més emblemàtica de la ciutat on l’escombrada de repàs es realitza en torn de matí.


Comparteix