Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Fibrociment amb amiantEl fibrociment és una barreja de ciment portland i amiant (també anomenat abast) que s’utilitzava especialment en la construcció, sobretot en l’època dels anys setanta.

El fibrociment amb amiant és un dels materials menys perillosos per la compactació de les fibres d’amiant amb el ciment. Quan aquest tipus de fibrociment està en un bon estat, no és perillós per a la salut. En canvi, quan es trenca o es desgasta es poden alliberar fibres d’amiant a l’entorn, ser respirades i introduir-se al pulmó, amb el risc de produir diverses malalties amb el pas del temps, les més greus de les quals són el càncer de pulmó, l’asbestosi i la mesotelioma (un altre tipus de càncer). Les fibres també es poden adherir a la roba i desprendre’s més endavant, la qual cosa podria estendre el risc de contaminació. Les persones que, a més, són fumadores tenen un risc més elevat de patir càncer de pulmó.

Per tant, si sospitem que un objecte pot contenir fibrociment amb amiant, no s’ha de trencar MAI per evitar riscos innecessaris.

Podem trobar fibrociment amb amiant als objectes següents:

  • Canonades d’alta pressió per a canalitzacions d’aigua

  • Canonades per a baixants d’aigües residuals

  • Dipòsits d’aigua

  • Jardineres

  • Plaques ondulades en cobertes i parets pluvials

  • Plaques planes a parets mitgeres

  • Xemeneies, sortides de fum, etc.

No s’ha de trencar mai la peça de fibrociment: aquesta és la recomanació que hem de prendre.

Si és un peça petita o mitjana, que podem transportar al nostre cotxe i no hem de fer treballs de desinstal·lació, com ara una jardinera, hem de prendre les mesures de prevenció següents per evitar riscos innecessaris:

  • Embolicar el material amb plàstic film per evitar despreniments de fibres o dipositar-lo en una bossa resistent i hermètica.

  • Per fer-ho més segur, hem d’utilitzar guants i mascareta d’un sol ús i no fer-ho davant d’altres persones.

  • Rentar la roba que s’ha fet servir per espolsar-la.

Els particulars poden portar els residus de fibrociments amb amiant a les següents deixalleries:

  • Deixalleria de Barcelona Punt verd de la Vall d’Hebron. Av. de l’Estatut de Catalunya / Camí de Can Traví. Tel. 93 428 04 96

  • Deixalleria de Cerdanyola del Vallès. Ctra. De Cerdanyola a Sant Cugat, km. 2,2. Tel 93 691 74 42.

  • Properament a la Deixalleria 1 de Badalona, situada a l’Av. de la Cerdanya, s/n, disposarem d’un mòdul per a la recollida de fibrociment amb amiant.

Aquestes deixalleries ens poden facilitar bosses hermètiques per transportar i dipositar el residu.

Quan arribem a una d’aquestes deixalleries autoritzades a rebre fibrociment amb amiant, el personal ens lliurarà un full d’informació on s’avalua l’estat d’arribada del residu i s’informa de les instruccions que hem de seguir per una deposició correcta. Hem de llegir-lo i signar-lo per certificar que hem comprès el contingut i les prevencions que cal prendre. Tot aquest procés serveis per a vetllar per a la nostra salut i la de la resta de persones que hi ha a la instal.lació.

Els industrials no poden anar a les deixalleries a portar residus amb amiant, sinó que han de seguir un protocol específic.


Comparteix