Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Importància de les deixalleriesAixí doncs, el servei de deixalleria és important perquè permet:

    • Aprofitar els residus revaloritzables.

    • Disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors.

    • Evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn de les nostres ciutats i dels nostres pobles.

    • Separar els residus perillosos generats a les llars per a donar-los la destinació final més adequada.

    • Informar i formar els ciutadans sobre la correcta gestió dels residus.


Comparteix