Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Sistema ArbitralDes del mes de maig de 1994, els consumidors de Badalona disposen d'una Junta Arbitral de Consum per resoldre les reclamacions contra els empresaris.

La Junta Arbitral de Consum és un òrgan que rep les reclamacions, les tramita i designa un Col·legi Arbitral que dictarà la resolució que estimi més justa, en un termini molt breu de temps i sense cap cost per a ningú, llevat que hi hagi algun dictamen pericial a petició d'alguna de les parts.

No cal advocat ni procurador, i és voluntari per ambdues parts, consumidor i empresari. Malgrat aquesta voluntarietat, les empreses que prèviament s'han adherit a la Junta Arbitral de Consum no poden refusar una reclamació en aquesta via, per la qual cosa la Junta els atorga un distintiu acreditatiu d'aquest servei que ofereixen als clients i consumidors en general.

El Col·legi Arbitral que dictarà la resolució es compon de tres membres: un àrbitre en representació d'una associació de consumidors, un altre àrbitre en representació del gremi o associació a què pertanyi l'empresa i un tercer àrbitre, que n’és el president, i que ha de ser un llicenciat en dret de l'Ajuntament de Badalona.

Cal dir que les resolucions del Col·legi Arbitral —anomenades laudes— són executives i tenen la mateixa força jurídica que una sentència judicial, de tal manera que la part que perd a l'arbitratge ha d'acceptar forçosament el resultat i no pot recórrer després als tribunals de justícia.

Per tot això, hem de considerar que l'adhesió a la Junta Arbitral de Consum constitueix un servei important per als consumidors.

La Junta de Consum de Badalona recomana als consumidors utilitzar els serveis i comprar als establiments adherits.

En cas de dubte, demaneu informació al Departament de Consum.

A LA JUNTA ARBITRAL DE CONSUM ATENEM LES CONSULTES I RECLAMACIONS SOBRE AQUESTA MATÈRIA. Truqueu al telèfon 93 483 27 44.


Comparteix