Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Escoles educació especialEscola d’educació especial Llevant

Escola d’educació especial Can Barriga

En què consisteix?:

Serveis educatius, dins l’àmbit d’educació especial, adreçat a alumnes d’edat escolar (de 3 a 18 anys, amb possibilitat de prorrogar-se fins als 20 anys) que presenten necessitats educatives especials, derivades de condicions personals de discapacitats que no poden ser ateses als centres docents ordinaris.


Des del mes de novembre de 2010, les escoles Can Barriga i Llevant han esdevingut centres de referència proveïdors de serveis i programes de suport per a la inclusió educativa d’alumnes amb discapacitat intel·lectual de Badalona facilitant la participació, l’aprenentatge i l’èxit de l’alumnat, especialment aquell amb necessitats de suport especialitzat en entorns normalitzats.

Organisme responsable:

Institut Municipal de Serveis Personals (Ajuntament de Badalona)

C/ Laietània, 29-39

08911 Badalona


Tel. 93 384 79 79
imsp@imspbdn.cat

Accedir a la informació sobre el servei:

http://www.imspbdn.cat/web/fonts/presentacio/escoles_ee.php


Comparteix