Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Tràmit i gestió recursos socialsEn què consisteix el tràmit?

Atenció i suport a les persones i famílies segons les necessitats pròpies de les etapes de la vida, mitjançant prestacions i recursos socials, prèvia valoració tècnica dels professionals dels equips bàsics d'atenció social.

És una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i les ciutadanes amb greus dificultats econòmiques i socials que reuneixen els requisits per ser-ne beneficiaris/es, amb la finalitat que puguin assolir la plena autonomia personal, familiar, econòmica i social.

Es una prestació econòmica garantida per a les persones que reuneixen els requisits.

Els professionals dels equips bàsics d'atenció social municipals realitzan la valoració de la situació, elaboran el pla de treball i en fan el seguiment.

L'aprovació de la renda minima d'inserció i la tramitació de la prestació econòmica és funció de la Generalitat de Catalunya.

Prestacions econòmiques puntuals d'urgència social

Les prestacions econòmiques d’urgència social tenen per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència com ara l’alimentació, el vestit i l’allotjament, i es financen amb càrrec als pressupostos de l'ajuntament.

Els professionals dels equips bàsics d'atenció social valoren cada situació i fan, si s'es cau, la proposta de la prestació econòmica puntual d'urgència social.

Com es pot fer?

Presencialment

A les seus dels equips bàsics d'atenció social, prèvia demanda d'hora de visita. (Més informació clicant a la columna dreta)

Preu

Gratuït

Servei responsable

Departament de Programes d’Acció Social de Ciutat

Pl. Assemblea de Catalunya 9-12 (edifici del Viver)

Tel. 93 483 29 35

Tel 93 4832600 ext 3081

dpps@badalona.cat


Comparteix