Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Pacte per la mobilitatEl 19 de desembre del 2006 el Pacte es va aprovar, per unanimitat, pel Ple de l'Ajuntament de Badalona.

El Pacte de Mobilitat és un compromís entre la ciutadania de Badalona i l’administració municipal. Es configura com una eina de treball per gestionar la mobilitat a Badalona. El Pacte ha de permetre donar respostes als reptes de mobilitat que té la nostra ciutat i definir criteris per compartir l’ús de l’espai públic, per poder incrementar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, el medi ambient, l’accessibilitat urbana i la seguretat. Fer possible que Badalona gaudeixi d’una bona xarxa de transport públic i d’una nova mobilitat urbana que eviti els efectes negatius que es deriven d’un ús inadequat del vehicle privat a la ciutat.

En tot aquest procés de creació del Pacte s'hi han adherit més de 160 entitats de la ciutat i tots els partits polítics amb representació a l'Ajuntament de Badalona.

Els objectius principals del pacte per la mobilitat de Badalona són els següents:

  1. Potenciar un transport públic de qualitat.

  2. Millorar la circulació i el trànsit.

  3. Augmentar la superfície, millorar la gestió i la qualitat de la xarxa viària destinada als vianants.

  4. Augmentar el nombre de places d’aparcament fora de la via pública i millorar-ne la qualitat.

  5. Millorar la informació, la formació, la implicació i el civisme de la ciutadania.

  6. Promoure una normativa municipal adequada a la mobilitat.

  7. Augmentar la seguretat viària i la senyalització de la via pública.

  8. Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica causada pel trànsit.

  9. Fomentar l’ús de la bicicleta com a mode habitual de transport, del cotxe multiusuari i d’altres mitjans de transports alternatius.

  10. Promoure una distribució urbana de mercaderies àgil i ordenada.

Pacte per la mobilitat


Comparteix