Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció i matriculacióRequisits d'accés

Arts plàstiques i disseny

Per accedir als cicles formatius de grau mitjà cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària i superar la prova específica d'accés. No han de fer aquesta prova:

    • les persones que tenen el títol de tècnic/a o de tècnic/a superior d'arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d'ensenyaments equivalents i

    • les persones que han superat els cursos comuns d'arts aplicades i oficis artístics.

Les persones que no tenen cap de les titulacions esmentades poden accedir als cicles si superen la prova d'accés (per presentar-se a la prova cal tenir 17 anys o complir-los l'any en què es fa la prova).

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxillerat i superar una prova específica d'accés. No han de fer aquesta prova:

    • les persones que en el batxillerat han cursat determinades matèries concordants amb els estudis als quals volen accedir i

    • les persones que tenen un títol d'igual nivell de la mateixa família professional o d'ensenyaments equivalents (o el títol de graduat o graduada en arts aplicades en alguna especialitat del mateix àmbit).

També s'hi pot accedir sense tenir cap de les titulacions esmentades si se supera la prova d'accés (per presentar-se a la prova cal tenir 19 anys o més, o 18 si s'acredita que es té un títol de tècnic/a d'arts plàstiques i disseny relacionat amb aquell al qual es vol accedir).


Comparteix