Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Formació de famíliesDes del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Badalona posem en marxa una nova edició del Programa de formació per a famílies d’escoles bressol, infantil, primària i secundària dels centres públics i concertats de Badalona.

Donant continuïtat a la tasca desenvolupada en els darrers anys, volem promoure la formació de pares i mares de totes les escoles de la ciutat en aquelles àrees de coneixement que juguen un paper fonamental en l’educació i el desenvolupament dels seus fills i filles.

Aquest any, el programa entra en una nova fase del seu procés de construcció, subjecte a la situació econòmica actual. Aquesta situació comporta diferents canvis respecte a cursos anteriors. Per una part plantegem un programa de formació que redueix la despesa d’anys anteriors i per una altra banda, procurarem que no minvi la qualitat de les activitats que s’ofereixen. Això requerirà, però, un major esforç per part de tothom a l’hora de cercar activitats i interessos comuns.

Per tot això, proposem aprofitar la conjuntura actual per dotar el programa de nous valors i fer-lo més sostenible. Estem segurs que afavorirà les relacions i la solidaritat entre diferents centres millorant la cohesió del territori, tot respectant les especificitats de cada centre.

Els objectius del programa de Formació dinamitzadora de famílies són aquests:

- Oferir eines per a pares i mares que incideixin en l’èxit escolar dels seus fills/es.

- Facilitar la participació de les famílies mitjançant una oferta formativa i un acompanyament que siguin específics per a cada centre, dinamitzadors del territori i cohesionadors a nivell ciutat (tallers d’apropament de famílies, xerrades, fòrums, etc).

Es treballa per l’apropament de les famílies als centres educatius dels seus fills/es i per la creació, creixement i enfortiment de les AMPA de les escoles de la ciutat. Es fomenta, també, la relació d’aquestes associacions amb altres AMPA, entitats, plans o projectes del mateix territori, amb la conseqüent creació i consolidació de xarxes transversals.

El disseny de la formació s’inicia a partir de les demandes específiques que realitzen les famílies dels centres educatius, intentant donar resposta a les seves necessitats. Es treballen i ofereixen diferents metodologies formatives: Aprenentatge Servei, tallers d’apropament, de conversa, interactius, del riure, informàtics, familiars i xerrades temàtiques.

Esperem que l’esforç realitzat per tots plegats ens aporti una resposta adequada i coherent a les necessitats que compartim en una ciutat compromesa amb l’educació dels nostres infants, adolescents i joves.

Més informació:

Departament d’Educació

Tel. 93 483 26 57

educacio@badalona.cat


Comparteix