Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Formació de famíliesEl Programa de formació dinamitzadora de famílies d’escoles bressol, infantil, especial, primària i secundària dels centres públics i concertats de Badalona, dona continuïtat a la tasca desenvolupada en els darrers anys promovent la formació de pares i mares de totes les escoles de la ciutat en aquelles àrees de coneixement que juguen un paper fonamental en l’educació i el desenvolupament dels seus fills i filles.

Els objectius del Programa de Formació dinamitzadora de famílies són aquests:

- Oferir eines per a pares i mares que incideixin en l’èxit escolar dels seus fills i filles.

- Facilitar la participació de les famílies mitjançant una oferta formativa i un acompanyament que siguin específics per a cada centre, dinamitzadors del territori i cohesionadors a nivell ciutat (tallers d’apropament de famílies, xerrades, fòrums, etc).

Des del programa es treballa per l’apropament de les famílies als centres educatius dels seus fills/es i per la creació, creixement i enfortiment de les AMPA de les escoles de la ciutat. Es fomenta, també, la relació d’aquestes associacions amb altres AMPA, entitats, plans o projectes del mateix territori, amb la conseqüent creació i consolidació de xarxes transversals.

El disseny de la formació s’inicia a partir de les demandes específiques que realitzen les famílies dels centres educatius, intentant donar resposta a les seves necessitats. Es treballen i ofereixen diferents metodologies formatives: Aprenentatge Servei, tallers d’apropament, de conversa, interactius, del riure, informàtics, familiars i xerrades temàtiques.

Esperem que l’esforç realitzat per tots plegats ens aporti una resposta adequada i coherent a les necessitats que compartim en una ciutat compromesa amb l’educació dels nostres infants, adolescents i joves.

Més informació:

Servei d'Educació

Tel. 93 483 26 57

serveieducacio@badalona.cat


Comparteix