Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Preinscripció, MatriculacióPreinscripció

El tràmit consisteix a omplir una sol·licitud d’una plaça escolar per les Escoles Bressol Municipals o les Llars d’Infants de la Generalitat de Catalunya. En una única sol·licitud s’hi poden indicar peticions d’admissió a diversos centres. La sol·licitud pot ser cursada pel pare, mare o els tutors legals de l’infant, el qual, ha de tenir 16 setmanes per sol·licitar plaça a les Escoles Bressol.


Comparteix