Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Escoles bressol municipalsLes escoles bressol acullen infants de 0 a 3 anys en el primer cicle de l’educació infantil. Formen part del nostre sistema educatiu, tot i que no són de caràcter obligatori.

En aquesta etapa té un protagonisme vital l’evolució física, emocional, afectiva, intel·lectual i social de la persona. Els nens i nenes aprenen a dominar progressivament el seu cos i a tenir-ne cura. Comencen a adquirir consciència dels seus sentiments i necessitats i aprenen a expressar-los verbalment i mitjançant el llenguatge corporal.

L’educació dels nens i nenes d’aquesta etapa inclou l’atenció i el seguiment en les activitats d’alimentació, de descans, d’higiene, de neteja personal i d’ordre.

Comencen a identificar sentiments envers persones, objectes o situacions i inicien les seves relacions amb els altres ja que s’obren al món. Adquireixen de forma espontània pautes de comportament social, horaris i normes rutinàries, que els proporcionen seguretat dins l’àmbit escolar.

Evolucionen progressivament en la comprensió i ús del llenguatge comunicant-se amb adults i altres infants. Desenvolupen la imaginació i la creativitat perquè participen activament en el joc simbòlic, en les activitats plàstiques, musicals i psicomotrius.

La cooperació i comunicació constant amb els pares, mares o tutors, com a primers responsables de l’educació dels seus fills i filles, és un eix important del funcionament de les escoles bressol. D’aquesta manera es facilita el desenvolupament harmònic de l’infant.

Curs 2020-21 – Formació famílies P2

El 22 d'abril  s'inicien 2 cursos d'habilitats familiars per pares i mares de P2. " Acompanyar el pas de l'escola bressol a l'escola d'infantil i primària"

Els cursos estan adreçats a les famílies de les escoles bressol municipals .

A l'apartat de documents trobareu el cartell  amb més informació dels cursos.

El cartell és el mateix per les dues.


Comparteix