Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Laboratori municipal
El Laboratori municipal de Badalona va ser creat el 1913. Des d’aquesta data ha anat ampliant les seves activitats i ha anat adequant la seva infraestructura a les necessitats actuals.

El laboratori està certificat segons norma ISO 9001:2008 per Bureau Veritas, autoritzat pels departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i de Salut de la Generalitat de Catalunya i reconegut com a establiment tècnic auxiliar de l’Agència Catalana de l’Aigua, per al nivell d’actuacions B.

Al laboratori es fa actualment tota l’analítica que deriva del compliment de les competències del municipi en matèria de medi ambient i protecció de la salut.

També ofereix els seus serveis a altres administracions i als ciutadans, tant en la realització d’anàlisis com en l’assessorament sobre temes relacionats. Per conèixer els preus dels serveis que ofereix el laboratori podeu consultar l’ordenança fiscal vigent sobre taxes per serveis assistencials sanitaris.

El laboratori municipal també gestiona les dades de l’estació meteorològica de Badalona.

També es realitzen tasques docents, com ara visites per a les escoles o pràctiques per a alumnes de cicles formatius. Per a més informació, cliqueu aquí o contacteu amb el laboratori.

Analítiques que realitza:

• Anàlisis de l’aigua del litoral

• Anàlisis de l’aigua de les piscines

• Anàlisis de l’aigua la xarxa d’abastament públic

• Anàlisis de l’aigua de les fonts de muntanya i del freàtic

• Anàlisis d’aigües residuals

• Anàlisis de sorres

• Anàlisis de productes alimentaris

• Anàlisis de superfícies

Adreça de contacte

Laboratori municipal

Pl. de l’Assemblea de Catalunya, 9-12 entresòl

08911 Badalona

Telèfon: 93 483 27 96

laboratorimunicipal@badalona.cat


Ubicació

LABORATORI MUNICIPAL Finestra nova

Telèfon: 934832796

Adreça: Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12 Entl.
Codi postal: 08911

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h


Comparteix