Ajuntament de Badalona V4.03
Ets a:

Borsa de treball de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL (TAG - grup A1)Borsa de treball de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL - TAG: L’Ajuntament de Badalona necessita proveir-se, en règim temporal, d’una borsa de treball de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL - TAG (grup A1) per tal de cobrir necessitats urgents i inajornables, de caràcter temporal, dels diversos serveis de la corporació.

Període addicional 3 dies hàbils d’inscripció: Fins el 23/11/2020, inclòs.

Règim jurídic: funcionari interí de caràcter temporal, per acumulació de tasques de 6 mesos o substitucions de titulars, en qualsevol àmbit de la corporació.

Requisits específics

    • Titulació: Estar en possessió del títol de Grau en Dret, Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres o equivalent.

    • Nivell de coneixement de llengua catalana: Nivell C1 o equivalent

Només cal inscriure’s en la borsa en el apartat: Treballa a l'Ajuntament: Inscripció a la borsa de treball (clicar)

No s’ha de presentar ni instància ni documentació.

Més informació:


Comparteix